Witamy w Nowej Rudzie

Nowa Ruda TVPierwsza Telewizja Internetowa Pogoda w Nowej Rudzie Pogoda w Polsce

     

JERZY DUDZIK PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Czajka   
Piątek, 19 Listopad 2010 09:42

Pan Jerzy Dudzik profesjonalnie zarządza Agencją Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A, gdzie z pasją kieruje działaniami na rzecz wspierania rozwoju lokalnego oraz małych i średnich przedsiębiorstw; ze szczególnym ukierunkowaniem na tworzenie nowych miejsc pracy, upowszechniania standardów unijnych i wspierania procesów restrukturyzacji regionu poprzez obsługę i udział w programach pomocowych, stałe podnoszenie poziomu usług informacyjnych, doradczych, finansowych i szkoleniowych, wspieranie inicjatyw lokalnych oraz regionalnych, inspirowanie partnerskich związków pomiędzy podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie rozwoju lokalnego.

 

Dzięki determinacji Pana Jerzego Dudzika, Agencja Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A wspólnie z Gminą Miejską Nowa Ruda, Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A i Agencją Rozwoju Przemysłu S.A współtworzyła w 2003 roku, wielki projekt transformacji gospodarczej miasta i regionu pod nazwą "Noworudzki Park Przemysłowy" podzielony na II etapy realizacji. Park Przemysłowy to projekt o startegicznym znaczeniu dla Nowej Rudy, nie tylko ze względu na tworzenie warunków do rozwoju gopodarczego i funkcjonowanie lokalnego rynku pracy na bazie przekształconej i unowocześnionej infrastruktury jaka pozostała po zlikwidowanej noworudzkiej kopalni węgla kamiennego. Park jest również inicjatywą, która umożliwia realizację działań na rzecz pozytywnego klimatu dla prywatnej przedsiębiorczości.

Pan Jerzy Dudzik poprzez działania swojej firmy wpływa na rozwój gospodarczy i społeczny Nowej Rudy, kształtuje pozytywny wizerunek naszego miasta. Udzielając pomocy instytucjom, organizacjom społecznym i stowarzyszeniom, daje świadectwo życzliwości i bezinteresowności. Aktywną postawą w życiu naszego lokalnego środowiska, pomaga rozwiązywać problemy i nieść pomoc potrzebującym. Jest współautorem realizowanego projektu pod nazwą Rolnicze Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Bożkowie, który ma stworzyć warunki do prowadzenia działalności edukacyjnej i innowacyjnej w branży rolniczej oraz okołorolniczej, jak również pomóc młodzieży i osobom dorosłym w uzyskiwaniu oraz doskonaleniu kwalifikacji zawodowych. Twórca Dolnośląskiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego, wspierającego mikro i małe przedsiębiorstwa.

Wspiera działalność statutową Polsko Czeskiej Wyższej Szkoły Biznesu i Sportu "Collegium Glacense" w Nowej Rudzie oraz miejscowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Aranżuje koncerty kameralne w Centrum Niznesu i Innowacji( E. Mazur, L. Długosz) Uhonorowany prestiżowym regionalnym wyróżnieniem "Asy Kłodzka 2010".

Zmieniony: Piątek, 19 Listopad 2010 10:00
 
Copyright 2005 - 2009 UM Nowa Ruda
Optymalizacja dla Firefox, rozdzielczosc 1024 x 768, kolorystyka 32 bity