Witamy w Nowej Rudzie

Nowa Ruda TVPierwsza Telewizja Internetowa Pogoda w Nowej Rudzie Pogoda w Polsce

     

"CZYM SKORUPKA..." PDF Drukuj Email
Wpisany przez Elżbieta Bisikiewicz   
Poniedziałek, 30 Maj 2011 07:46

W styczniu br. zapoczątkowano realizację kolejnego projektu, dotyczącego szkolnictwa. "Daj szansę najmłodszym" - to zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania projektu, to 223 105,80 zł, gdzie 85% to środki z

Projekt obejmuje uczniów klas I - III . Jego głównym założeniem jest wyrównanie poziomu przyswajania wiedzy wśród uczniów oraz rozwijanie indywidualnych zainteresowań, oszacowanych według potrzeb. Na chwilę obecną liczba uczniów biorących udział w projekcie to 346 osób. Zajęcia prowadzone są m.in pod kątem przeciwdziałania dysleksji, dyskalkulii; zwalczania problemów logopedycznych, socjotechnicznym oraz wad postawy.

Jednakże "pomaganie najmłodszym", to nie tylko zajęcia terapeutyczne, ale także rozwijanie swoich talentów. Dzieci uczestniczą w panelach teatralnych, plastycznych oraz literacko-dziennikarskich. Poszerzają także wiedzę z nauk ścisłych. Efektywność realizacji zadania, zapewnia zakup niezbędnych materiałów do pracy z najmłodszymi. Zakończenie realizacji projektu, przewidziane jest na sierpień przyszłego roku.

UE, a 15% stanowi wkład państwa. Realizatorami przedsięwzięcia Szkoły Podstawowe Nr 2, 3, 6 i 7.

Krzysztof Czajka

 
Copyright 2005 - 2009 UM Nowa Ruda
Optymalizacja dla Firefox, rozdzielczosc 1024 x 768, kolorystyka 32 bity