Witamy w Nowej Rudzie

Nowa Ruda TVPierwsza Telewizja Internetowa Pogoda w Nowej Rudzie Pogoda w Polsce

     

MONIKA WIELICHOWSKA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Czajka   
Środa, 05 Październik 2011 12:24

Monika Wielichowska obecnie  poseł na Sejm VI kadencji. Wcześniej była radną powiatu kłodzkiego II i III kadencji , starostą powiatu kłodzkiego. Jako starosta przyczyniła się do konsolidacji SP. ZOZ Kłodzko z SP.ZOZ Nowa Ruda w wyniku czego noworudzki szpital nie został zamknięty, a Noworudzianie mogą się leczyć na miejscu. Jako poseł bardzo aktywnie wspiera u przedstawicieli administracji rządowej noworudzki samorząd i władze miasta po to, by mogły być realizowane strategiczne inwestycje dla Nowej Rudy. Dzięki jej osobistemu zaangażowaniu w wielu ministerstwach i państwowych instytucjach, składanym interpelacjom poselskim, interwencjom, większość znaczących miejskich inwestycji udało się zrealizować lub są w trakcie realizacji.

Wśród tych najważniejszych znalazły się:

Osobiście wspierała władze miasta i Miejski Ośrodek Kultury w Polskim Instytucie Filmowym w pozyskaniu dofinansowania wniosku na zadanie polegające na remoncie sali kinowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie. Dzisiaj MOK ma zmodernizowaną salę kinową i nowe wyposażenie.

Wspierała osobiście i poprzez interpelacje poselskie u Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lokalne instytucje, organizacje i kościoły. Dzięki tym staraniom ministerstwo przyznało dofinasowanie na projekt pn. : „Nowa Ruda, XIX wieczny Kościół Parafialny pw. św. Mikołaja, remont dachu”.

Wspierała w pozyskaniu środków finansowych u Marszałka Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania : Regionalne Centrum Turystyki Aktywnej- modernizacja obiektów sportowych przy ulicy Kłodzka 16 z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska o sztucznej nawierzchni. Realizacja inwestycji dobiega końca. Powstaje jeden z najnowocześniejszych takich ośrodków w regionie.

Wspierała władze miasta w Ministerstwie Sportu i Turystyki w pozyskaniu środków z budżetu państwa na budowę boisk wielofunkcyjnych i Orlika w Gimnazjum Nr 2, Gimnazjum Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2 i Miejski Zespół Szkół w Nowej Rudzie. Dziś rzesza uczniów cieszy się z uprawiania sportu na tych obiektach.

Wpierała u kolejnych Marszałków Województwa Dolnośląskiego realizację budowy wszystkich etapów obwodnicy Nowej Rudy. Dziś realizowany jest już ostatni III etap budowy.

Dzięki jej wsparciu udało się pozyskać środki finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie pod nazwą „Awaryjny popowodziowy remont umocnień brzegowych i dennych wraz z udrożnieniem koryta pot. Dzik w m. Nowa Ruda – Słupiec – Dzikowiec. Potok w dużej części jest uregulowany i odmulony.

Dzięki  jej wielomiesięcznym staraniom, burmistrza Nowej Rudy oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, projekt regulacji rzeki Włodzicy został umieszczony w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. Środki zostały przekazane, a inwestycja została w całości zrealizowana, rzeka jest wyczyszczona i uregulowana.

Nie sposób nie wspomnieć przy tej okazji, o zaangażowaniu poseł Moniki Wielichowskiej w zabieganiu o  wykonanie zadania współfinansowanego ze środków MSWiA Biuro d/s Usuwania Klęsk Żywiołowych : ”ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3312D - UL. RADKOWSKA W NOWEJ RUDZIE – I ETAP, KM 1+150 DO 2+450 – LIKWIDACJA SZKÓD  POWODZIOWYCH Z LIPCA 2010 ROKU”. Obok prac typowo związanych z remontem i odbudową drogi, równolegle przeprowadzana jest regulacja potoku Dzik wraz z wzmocnieniem koryta. Są już przyznane środki na kolejny etap realizacji tej inwestycji.

Dzięki wsparciu posłanki Wielichowskiej Nowa Ruda otrzymała również środki powodziowe na remont ulic gminnych, które już są wykonane, są w trakcie realizacji, czy będą zrealizowane w tym roku: ul Kasztanowa, Aleja Najświętszej Marii Panny, ul. Reymonta, ul. Orkana, ul. Debry, ul. Pionierów.

Wielokrotnie interweniowała u Marszałka Województwa Dolnośląskiego i w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei na rzecz przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 381 ulica Kłodzka i Słupiecka z drogą powiatową 3312 D ulica Kwiatkowskiego i Radkowska w Nowej Rudzie. Inwestycja zmierza ku końcowi i użytkownicy dróg i skrzyżowania, będą mogli czuć się bezpiecznie i komfortowo, a ruch będzie przebiegał bezkolizyjnie.

Dzięki jej osobistemu wsparciu, wielokrotnym spotkaniom i rozmowom z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Komendantami Głównym i Wojewódzkim Policji, udało się pozyskać środki na modernizację komisariatu w Nowej Rudzie, przeprowadzonej w ramach projektu pn.: „Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska”. Dziś policjanci pracują w odnowionym komisariacie, spełniającym wymagane standardy ich pracy.

Zaangażowała się w rozwikłanie sporu kompetencyjnego w sprawie właściwości organów do likwidacji mogilników. Uczestniczyła w rozstrzyganiu spornych problemów na styku drzewiarze –leśnicy.

Wspierała u Ministra Gospodarki Noworudzki Park Przemysłowy, utworzony na bazie majątku po zlikwidowanej kopalni, której wieczystym użytkownikiem jest Spółka Restrukturyzacji Kopalń. Szukano wspólnie rozwiązań dla problemów wynikających z nieuregulowanej kwestii własnościowej majątku oraz znalezienie sposobu, który pozwoliłby na bezproblemowe udostępnienie potencjalnemu inwestorowi infrastrukturę znajdującą się na terenie parku. Wiele spornych kwestii udało się rozwiązać.

To tylko sztandarowe przykłady zaangażowania posłanki w dynamiczny rozwój Nowej Rudy.

Na co dzień wspiera szkoły, przedszkola, uczniów, sportowców, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, różnego rodzaju konkursy/ np. coroczny konkurs ekologiczny organizowany przez NUK/ oraz wszelkie inicjatywy społeczne, przyczyniające się do rozwoju kulturalnego i gospodarczego miasta. Uczestniczy w lokalnych świętach i uroczystościach. Przyjmuje w swoim biurze poselskim mieszkańców, którzy zwracają się do niej ze swoimi problemami.

Monika Wielichowska może być wzorem aktywności, zaangażowania i pracowitości posła na rzecz rozwoju Nowej Rudy, powiatu kłodzkiego i całego Regionu Dolnośląskiego.

Zmieniony: Środa, 05 Październik 2011 12:47
 
Copyright 2005 - 2009 UM Nowa Ruda
Optymalizacja dla Firefox, rozdzielczosc 1024 x 768, kolorystyka 32 bity