Witamy w Nowej Rudzie

Nowa Ruda TVPierwsza Telewizja Internetowa Pogoda w Nowej Rudzie Pogoda w Polsce

     

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Środa, 10 Październik 2012 17:56

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana została na podstawie art. 41 ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Zarządzeniem Nr 55/03 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 17 czerwca 2003 r.

W skład gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Obecnie w skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowej Rudzie wchodzą: Przewodnicząca Katarzyna Poznańska, Sekretarz Jolanta Janas oraz Członkowie Maria Kołodziejczyk, Elżbieta Gabryszak, Jerzy Patyk i Arkadiusz Landowski.

Komisja w szczególności inicjuje działania w zakresie określonym w art. 41 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz podejmujące czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Komisja zbiera się na posiedzeniach w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w miesiącu. Kontakt z Sekretarz Komisji Jolantą Janas możliwy jest pod nr tel. 74 872 0357 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.

 

Najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się dnia 16 października 2012 r. o godz. 1000 w sali 308 Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie ul. Rynek 11.

 

 

 

 Najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się dniach 13 i 22 listopada 2012 r. o godz. 1000 w sali 308 Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie ul. Rynek 11.

 


 

Najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się dniach 8 i 22 stycznia 2013 r. o godz. 10:00 w sali 308 Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie ul. Rynek 11.

 

 

 

Zmieniony: Piątek, 21 Grudzień 2012 12:40
 
Copyright 2005 - 2009 UM Nowa Ruda
Optymalizacja dla Firefox, rozdzielczosc 1024 x 768, kolorystyka 32 bity