Witamy w Nowej Rudzie

Nowa Ruda TVPierwsza Telewizja Internetowa Pogoda w Nowej Rudzie Pogoda w Polsce

     

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2013 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Czajka   
Poniedziałek, 04 Luty 2013 12:16

Urząd Miejski w Nowej Rudzie informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Dolnośląskiego kwalifikacja wojskowa na terenie województwa dolnośląskiego zostanie przeprowadzona w dniach od 4 lutego do 30 kwietnia 2013 r.

 

1. Obowiązkowi zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni :
- urodzeni w 1994r ,
– mężczyźni urodzeni w latach 1989-1993, którzy dotychczas nie posiadają określonej
– zdolności do czynnej służby wojskowej

2. Do stawienia się przed powiatową komisją lekarską wzywa się osoby urodzone w roku 1992-1993, którzy zostali uznani ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnych od odbycia czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

-osoby, które złożyły wniosek o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej 

2.Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn, którzy ukończyli 18 lat życia i zgłosili się ochotniczo do pełnienia wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

3.Do poboru wzywa się kobiety urodzone w latach 1989-1994 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2012/2013 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:
-dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
-dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienia
się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu było niemożliwe,
-posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, wyniki badan specjalistycznych,
przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy
-dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki
-potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji lub wojskowy dokument osobisty
-aktualną fotografię o wymiarach 3X4 /bez nakrycia głowy/
-wojskowy dokument osobisty w przypadku jego posiadania.


Kwalifikacja wojskowa dla osób wyżej wymienionych, mających pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące na terenie miasta Nowej Rudy odbędzie się w Kłodzku ul.Wyspiańskiego 2d /Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej/ w dniach 7 lutego, 11,12,13,14 lutego 2013 r.
W razie niestawienia się osoby do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny Burmistrz na wniosek przewodniczącego komisji nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję.
Osoby wymienione, które nie zgłoszą się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawia nakazanych dokumentów, na podstawie art.224 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967r ,o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej /tekst jed. z 2004r Dz.U 241 ,poz.2416 z póź.zm/ podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
Informacje na przedstawiony temat udziela Barbara Postrach Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich tel.872 0324 lub Pani Beata Dąbrowska -inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich tel. 872 02208.

Barbara Postrach
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

 

Zmieniony: Poniedziałek, 04 Luty 2013 12:20
 
Copyright 2005 - 2009 UM Nowa Ruda
Optymalizacja dla Firefox, rozdzielczosc 1024 x 768, kolorystyka 32 bity