Witamy w Nowej Rudzie

Nowa Ruda TVPierwsza Telewizja Internetowa Pogoda w Nowej Rudzie Pogoda w Polsce

     

„REWOLUCJA ŚMIECIOWA” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Czajka   
Poniedziałek, 04 Marzec 2013 08:46

W trosce o kondycję otaczającego nas środowiska, Sejm podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w dysponowaniu odpadami komunalnymi. Następstwem dotychczasowych uregulowań prawnych, były chociażby nielegalne wysypiska na łąkach i w lasach. Z nowymi zasadami opłat za śmieci wiążemy jako leśnicy duże nadzieje - mówi Lena Kościńska rzeczniczka Nadleśnictwa Jugów. Sterty worków ze śmieciami, przy leśnych drogach lub w rowach nie są niestety rzadkością, nawet teraz zimą. Często odpadki z rozerwanych opakowań są rozwlekane, przez zwierzynę lub wiatr, na dużej powierzchni. Pochodzą zarówno z gospodarstw domowych, jak i punktów usługowych. Zdarza się, że udaje się ustalić sprawcę. Każdego roku wydajemy kilkadziesiąt tysięcy na sprzątanie lasu. Myślę, że takie pieniądze moglibyśmy przeznaczyć np. na utrzymanie miejsc biwakowych przy szlakach turystycznych. Z korzyścią dla mieszkańców i gości.

Drugim równie ważnym czynnikiem, była konieczność ujednolicenia zapisów do tych obowiązujących w Unii Europejskiej. Do tej pory to na właścicielu nieruchomości, ciążył obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów. Zobowiązaniem gminy była jedynie kontrola oddającego i przyjmującego "śmieci". Od 1 lipca br. odpowiedzialność za gospodarkę odpadami komunalnymi, przeniesiona zostaje w całości na gminę. Do 30 czerwca br. obowiązują dotychczasowe zobowiązania dot. odbioru śmieci. Po tym terminie, nie ma potrzeby wypowiadania umów. Z początkiem lipca właścicielem odpadów będzie gmina, a dotychczasowe umowy staną się bezprzedmiotowe. Wytyczną do naliczenia "podatku śmieciowego" w Gminie Miejskiej Nowa Ruda, będzie liczba mieszkańców danego lokalu/nieruchomości. Rada Miejska ustaliła iż, w momencie segregowania odpadów przez mieszkańca, opłata stała wynosić będzie - 13,50 zł oraz 20 zł w przypadku braku segregacji. Należność uiszczać będziemy do 25-go każdego miesiąca w kasie Urzędu Miasta bądź wpłacając na wskazane konto. Deklarację odebrać można w Biurze Obsługi Klienta (Rynek 11), lub pobrać ze strony http://www.um.nowaruda.bip.info.pl/ DRUKI I WNIOSKI DO POBRANIA. Termin składania dokumentów upływa z dniem 31 marca br. Nowy system opłat obowiązywać będzie od lipca 2013 r. Innowacją jest także obowiązek operatora do odebrania wszystkich odpadów komunalnych, "wystawionych" przez mieszkańców. W przypadku innych śmieci (np. gruz); obywatel musi je dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów (ul. Niepodłegłości 45), gdzie zdeponowane zostaną - nieodpłatnie.

Zmienione zapisy prawne, to także "nowe rozdanie" dla wszystkich podmiotów dotychczasowo odbierających i utylizujących odpady. Prezes Noworudzkich Usług Komunalnych - Grzegorz Kuzak, zapowiada przystąpienie spółki do przetargu. Zdecydowana większość pojemników w Gminie Miejskiej Nowa Ruda stanowi własność NUK. Najprawdopodobniej będzie istniała możliwość wykorzystywania ich, na zasadach określonych w indywidualnych umowach z właścicielami pojemników – tłumaczy prezes. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel czy zarządca powinien wyposażyć nieruchomość w pojemniki na odpady komunalne. Ponadto powinien utrzymywać je w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. To w jaki sposób zrealizuje ten obowiązek zależy to tylko od wyboru właściciela nieruchomości.

"Rewolucja śmieciowa", bo do takiej rangi urastają zmiany dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi, to wyzwanie dla osiedli. Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie - p. Wiktor Muszyński, wskazuje na szereg niewiadomych, które niesie za sobą ustawa. W naszych budynkach mniej wiecej połowa mieszkań to lokale własnościowe. Zgodnie z nowymi zapisami powinni oni składać oddzielne deklaracje?- pyta prezes. W takich skupiskach ciężko o pełną segregację. W efekcie niemożliwym może być ustalenie czy dany lokator segreguje i z tego tytułu przysługuje mu ulga w opłacie. Moim zdaniem w blokach nie ma sensu różnicowanie jakiekolwiek. Ustalenie jednej kwoty, stanowiłoby optymalne rozwiązanie. W innych przypadkach ta ustawa jest uzasadniona, jednakże na osiedlach mogą być problemy - podsumowuje W. Muszyński.
Nowa ustawa budzi wiele kontrowersji i zbiorowych protestów samorządowców (w tym Miasta Nowa Ruda), burmistrz Tomasz Kiliński bilansuje sytuację z którą przyjdzie się wszystkim zmierzyć. Konieczność nowelizacji ustawy z uwagi na ochronę środowiska i spójność z przepisami unijnymi - jest niepodważalna. Miarą wysoko rozwiniętych krajów Unii, jest m.in dbałość o środowisko naturalne. Jednak niektóre rozwiązania przyjęte w ustawie są dla gmin niekorzystne i niełatwe do wdrożenia dlatego też przyłączamy się do wspólnych protestów i apeli. Niestety dla nas wszystkich nowy system będzie oznaczał wyższe koszty, ale musimy dostosować się do wymogów ustawodawcy. Każda innowacja niesie ze sobą wiele pytań oraz spornych kwestii. Mam nadzieje że "ustawa śmieciowa", spełni swoją ekologiczną rolę, czyniąc Nową Rudę i okolice atrakcyjną turystycznie.

TimeOut

 

 

 

Zmieniony: Piątek, 15 Marzec 2013 08:08
 
Copyright 2005 - 2009 UM Nowa Ruda
Optymalizacja dla Firefox, rozdzielczosc 1024 x 768, kolorystyka 32 bity