Witamy w Nowej Rudzie

Nowa Ruda TVPierwsza Telewizja Internetowa Pogoda w Nowej Rudzie Pogoda w Polsce

     

OŚWIATA TEMATEM SESJI PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Czajka   
Poniedziałek, 04 Marzec 2013 10:10

Oświata w Gminie Miejskiej Nowa Ruda, była tematem środowej(27.02) sesji tematycznej Rady Miasta. W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy placówek oświatowych oraz środowisk współpracujących. Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej - Leszek Wójcik, przedstawił raport o stanie szkolnictwa w gminie oraz prognozy na lata następne. W dyskusji podsumowującej prezentację, dyrektorzy zwrócili uwagę na poszczególne problemy placówek. W zdecydowanej większości, priorytetem są niezbędne remonty "wiekowych" budynków. Rozpatrywano także kwestię jak najbardziej optymalnego funkcjonowania szkół. Władze miasta oraz radni, zgodnie stwierdzili iż oświata to jedno z najważniejszych zadań gminy, wymagające stałego "monitorowania".

DSC 5233

Modyfikacje w budżecie oraz uchwała w sprawie obligacji komunalnych, zainagurowały harmonogram właściwy sesji. Emisja obligacji niezbędna jest do sfinalizowania takich inwestycji jak m.in: modernizacja ulic: Garażowej (II etap) - 226.586 zł i Stara Osada - 100.00 zł oraz działań turystyczno-promocyjnych: projekt "Sięgaj wyżej" -225.000 zł, rewitalizacja miasta - 245.962 zł czy rozbudowa monitoringu - 38.390 zł. Ponadto środki te wykorzystane zostaną na modernizację infrastuktury tj: przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Waryńskiego - 70.000 zł, budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej - 34.500 zł, montaż ogordzenia przy obiektach Kłodzka 16 - 30.000 zł oraz modyfikacje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - 55.000 zł.

Rada ustaliła także stawki za pojemnik o określonej pojemności, częstotliwość oraz wzór deklaracji, dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a wytwarzane są odpady.
Kolejne projekty dotyczyły przedłużenia do 30 kwietnia; taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków , utworzenia ulic: Wrzosowej i Widokowej w okolicy Zagórza oraz uchylenia uchwały w sprawie porozumienia dot. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.
W drodze uchwały, wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia z Województwem Dolnośląskim; dotyczącego przejęcia drogi wojewódzkiej nr 385 leżącej w granicach administracyjnych miasta.
Podczas środowego spotkania, podjęto szereg uchwał mówiących o zaciągnięciu zobowiązania wekslowego na zebezpieczenie spłaty kredytu przez Wspólnoty w których swój udział posiada Gmina Miejska. Remonty wykonane zostaną w budynkach Rynek 7,1213,16,18 i19 oraz Fredry 9.
Na zakończenie jednogłośnie przegłosowano apel w sprawie podjęcia działań zmierzających do ujęcia Drogi Sudeckiej wraz z obwodnicą Słupca, na przyszłej liście projektów indykatywnych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Działanie ma na celu m.in : rozwój turystyczny miasta, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmniejszenie uciążliwości transportu ciężkiego oraz zanieczyszenia.

TimeOut

 

Zmieniony: Poniedziałek, 04 Marzec 2013 10:14
 
Copyright 2005 - 2009 UM Nowa Ruda
Optymalizacja dla Firefox, rozdzielczosc 1024 x 768, kolorystyka 32 bity