Witamy w Nowej Rudzie

Nowa Ruda TVPierwsza Telewizja Internetowa Pogoda w Nowej Rudzie Pogoda w Polsce

     

Gospodarka odpadami na terenach spółdzielni mieszkaniowych. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Czajka   
Wtorek, 02 Kwiecień 2013 09:10

Szanowni Spółdzielcy,

Przejęcie gospodarki odpadami przez miasto Nowa Ruda jest obowiązkiem narzuconym specjalną ustawą przez rząd i parlament. Ustawą, która okazała się prawnym bublem ale którą mamy obowiązek stosować.
Od 1 lipca 2013r właścicielem odpadów komunalnych stanie się Miasto i to ono w trybie przetargu wyłoni operatora odbierającego odpady z terenu całej Gminy.
Z przykrością należy zaznaczyć, iż Zarząd Spółdzielni nie ma żadnych możliwości prawnych zawarcia odrębnej umowy z firmą wywozową. Takie postępowanie naraziłoby Państwa na ponoszenie podwójnych opłat.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku właściciele nieruchomości będą wnosić na rzecz Gminy opłatę za gospodarowanie odpadami. Stawka opłaty zależy od ilości mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
Ustawodawca w art.2 ust 3 tejże ustawy zapisał, iż w sytuacji jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielorodzinnymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali ,obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną……
Zapis ten ma zastosowanie do Spółdzielni Mieszkaniowych i wzbudził tak liczne kontrowersje Zarządów Spółdzielni.
Pragnę jednak podkreślić, iż w rzeczywistości nie wprowadza on żadnych istotnych zmian dla mieszkańców. Panowie Prezesi mają pretensje do Rady Miasta i Burmistrza, że będą musieli robić to co dotychczas.
Obecnie otrzymują faktury od operatora (firmy wywożącej odpady) ,ściągają opłaty od mieszkańców i płacą za fakturę.
Od 1 lipca zmieni się jedynie to, że opłaty będą wnoszone na konto Gminy Miejskiej Nowa Ruda.
Dzisiaj, w ponoszonej przez Państwa opłacie za odpady komunalne ujęta jest kwota za dzierżawę kontenerów od firmy wywozowej. Od 1 lipca będziecie państwo nadal mogli
płacić dzierżawę za kontenery, bądź podjąć decyzję o zakupie, przez Spółdzielnie, własnych.
Wprowadzony przez Sejm RP „podatek śmieciowy” ma charakter powszechny i nie powinien być różnicowany. Rada Miasta ustalając wysokość tego „podatku” wzięła pod uwagę średnią ilość odpadów produkowanych przez mieszkańca naszego Miasta oraz koszty dostarczenia ich i składowania w Instalacji Regionalnej przyjmującej odpady. Różnicowanie wysokości opłat dla Spółdzielców i pozostałych mieszkańców nie ma żadnych podstaw. Równie dobrze można by się zastanawiać kto produkuje więcej odpadów a kto mniej( ludzie starsi czy młodsi, bardziej czy mniej zamożni) Opłata ta nie jest zatem traktowana jako cena świadczonej usługi i nie jest do niej adekwatna lecz ma cechy zbliżone do świadczeń podatkowych.
Dodatkowo pragnę poinformować, iż w najbliższych dniach planowane jest spotkanie Komisji Zdrowia i Ekologii Rady Miejskiej z Prezesami Spółdzielni celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości natury prawnej.

Tomasz Kiliński

Zmieniony: Wtorek, 02 Kwiecień 2013 09:15
 
Copyright 2005 - 2009 UM Nowa Ruda
Optymalizacja dla Firefox, rozdzielczosc 1024 x 768, kolorystyka 32 bity