Witamy w Nowej Rudzie

Nowa Ruda TVPierwsza Telewizja Internetowa Pogoda w Nowej Rudzie Pogoda w Polsce

     

PROMOCJA POGRANICZA - PROJEKT PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Czajka   
Wtorek, 09 Kwiecień 2013 07:45

logo NR-BROUMOVZ okazji 20-letniej współpracy Nowej Rudy i Broumova, partnerzy przygotowali wspólne projekty, które zaprezentują turystom oraz mieszkańcom pogranicza. Gmina Miejska Nowa Ruda w ramach projektu opracuje obszerny folder poświęcony Ziemi Noworudzko - Broumovskiej. Atrakcyjna oprawa oraz różnorodność przedstawionych w nim fotografii będzie swoistą zachętą dla przybywających do nas turystów. W folderze pokazane zostaną ciekawe miejsca z tras spacerowych w Nowej Rudzie i Broumovie. Będzie to również doskonała pamiątka z podróży. Dopełnieniem folderu będzie profesjonalna mapa turystyczna przedstawiająca Ziemię Noworudzko - Broumovską z jej atrakcjami, szlakami pieszymi i rowerowymi.

W ramach promocji Ziemi Noworudzko - Broumovkiej zostanie również przygotowany wspólny spot reklamowy prezentujący walory naszej krainy i atrakcje opracowanych tras miejskich. Spot (ok. 1 min.) będzie prezentowany na stronach www partnerów, w multikioskach zlokalizowanych w Nowej Rudzie i Broumovie oraz w telewizji o zasięgu lokalnym. W ramach wspólnej promocji, na 2014 rok zostanie opracowany kalendarz prezentujący atrakcje i walory przyrodnicze naszego mikroregionu.

Główne cele:

- promocja i umocnienie współpracy transgranicznej miast partnerskich,
- przedstawienie Ziemi Noworudzko-Broumovskiej jako jednego mikroregionu atrakcyjnego dla turystów,
- integracja społeczności lokalnej poprzez kreowanie wizerunku wspólnej krainy,
- podniesienie konkurencyjności Ziemi Noworudzko- Broumovskiej oraz jej potencjału turystycznego,
- ożywienie atrakcyjności naszego regionu,
- poprawa jakości życia mieszkańców naszego regionu poprzez zwiększenie ilości odwiedzających nas turystów,


Projekt jest realizowany od lutego do grudnia 2013 r. Planowane koszty projektu: 33 315,00 Euro, w tym 85% dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 10 % z budżetu państwa. Wkład własny Gminy Miejskiej Nowa Ruda 5%.

 

logotypy NR-BROUMOV

Mikroprojekt „ Podniesienie jakości świadczonych usług na pograniczu polsko-czeskim” jest realizowany przez Gminę Miejską Nowa Ruda w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „ Przekraczamy granice.”

 

 
Copyright 2005 - 2009 UM Nowa Ruda
Optymalizacja dla Firefox, rozdzielczosc 1024 x 768, kolorystyka 32 bity