Witamy w Nowej Rudzie

Nowa Ruda TVPierwsza Telewizja Internetowa Pogoda w Nowej Rudzie Pogoda w Polsce

     

BURMISTRZ I RADA MIEJSKA NIE SPRZEDAJE DWORCA PKS PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Czajka   
Środa, 29 Maj 2013 08:32

Po raz kolejny Gazeta Noworudzka, a konkretnie redaktor naczelny Paweł Golak próbuje wprowadzić w błąd mieszkańców Nowej Rudy.W ostatnim wydaniu GN( Nr 835 z 23 maja), naczelny twierdzi iż na skutek ruchu społecznego władze miasta i powiatu wycofują się z wcześniejszego planu sprzedaży budynku dworca PKS. Dotychczasowa seria mniej lub bardziej nierzetelnych publikacji Gazety Noworudzkiej, każe stanowczo zareagować na tak rażące naruszenie zasad etyki dziennikarskiej.

Fakty

Nieruchomość w której obecnie znajduje się dworzec jest własnością PKS S.A. natomiast sama spółka jest w 100% własnością Powiatu Kłodzkiego. Dlatego też decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży dworca PKS podjął prezes PKS za zgodą Starosty Kłodzkiego.

Oficjalny sprzeciw złożył w tej sprawie burmistrz Tomasz Kiliński, którego treść przedstawiamy poniżej. Podobne wystąpienia do Starosty Kłodzkiego złożyła również pani poseł Monika Wielichowska oraz wójt Gminy Nowa Ruda Sławomir Karwowski.

1

SKMBT C25213052811221

 

Zamiar zbycia dworca autobusowego spotkał się również ze zdecydowanym sprzeciwem noworudzkich przedsiębiorców, którzy zebrali mnóstwo podpisów mieszkańców miasta i gminy Nowa Ruda niezadowolonych z tego pomysłu.

W dniu 20 maja odbyło się posiedzenie Komisji Porządku Publicznego i Komunikacji z udziałem starosty Macieja Awiżenia, prezesa PKS Marka Baweckiego, burmistrza Tomasza Kilinskiego oraz noworudzkich przedsiębiorców. Zarówno burmistrz, radni miejscy jak i przedsiębiorcy wyrazili swój sprzeciw dla sprzedaży dworca autobusowego. Starosta i prezes PKS przedstawili trudną sytuację spółki oraz potrzebę znalezienia środków na zakup nowych autobusów współfinansowany ze środków UE, które miałyby pochodzić ze sprzedaży dworca. Mówił również o braku współpracy ze strony niektórych gmin (nie dotyczy to gmin noworudzkich jak napisał naczelny Paweł Golak). Ponadto starosta złożył gminom propozycję przejęcia dworca wraz z zakupem trzech autobusów.

27 maja odbyło się wspólne posiedzenie dwóch komisji stałych Rady Powiatu Kłodzkiego z udziałem burmistrza oraz przedsiębiorców. Po raz kolejny wyrażony został sprzeciw dla sprzedaży dworca przez burmistrza i przedsiębiorców noworudzkich, a także radnych powiatowych z Nowej Rudy. Przegłosowano wniosek do starosty o wstrzymanie sprzedaży obiektu do czasu przeprowadzenia rozmów z samorządami. Starosta Maciej Awiżeń zadeklarował przeprowadzenie takich rozmów.

 

Wyrażamy sprzeciw dla sprzedaży dworca autobusowego. Uważam, że restrukturyzacja PKS jest konieczna ale nie powinna odbywać się kosztem tylko Nowej Rudy. Starosta powinien podjąć rozmowy ze wszystkimi samorządami o funkcjonowaniu PKS, realizacji nierentownych kursów i sposobie ich finansowania gdyż sama sprzedaż dworca nie uzdrowi spółki, która moim zdaniem wymaga dalszej wewnętrznej restrukturyzacji. Oczywiście wszystkie ostateczne decyzje podejmie prezes spółki za zgodą starosty jako właściciele tego obiektu.

 

Tomasz Kilinski

 (Burmistrz Nowej Rudy)


 "Od początku sprzeciwiamy się sprzedaży Dworca PKS, ponieważ uważamy że jest on miastu potrzebny. Jest to miejsce gdzie pasażerowie czekają na autobusy, skąd młodzież dojeżdża do domów i szkół. Kolejną obawą jest, że potencjalny prywatny nabywca "zamieni" istniejący budynek na sklep wielkopowierzchniowy. Stanowisko jest stałe i niezmienne.

 

Andrzej Behan

 (Przewodniczący Rady Miasta)


 Z uwagi na pojawiające się informacje o sprzedaży budynku, zaprosiliśmy starostę kłodzkiego na posiedzenie Komisji Porządku Publicznego i Komunikacji. Zwróciliśmy uwagę na nieprawidłowy przepływ informacji, który zrodził niepotrzebne domysły. Innym aspektem jest, że właściciel budynku(powiat kłodzki) próbuje różnego rodzaju rozwiązań i ma do tego prawo. Ostateczna decyzja przedstawiona zostanie nam do rozwiazania.

 

Janusz Staniocha

 (Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Komunikacji)


 

 
Copyright 2005 - 2009 UM Nowa Ruda
Optymalizacja dla Firefox, rozdzielczosc 1024 x 768, kolorystyka 32 bity