Witamy w Nowej Rudzie

Nowa Ruda TVPierwsza Telewizja Internetowa Pogoda w Nowej Rudzie Pogoda w Polsce

     

ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA BUDŻETU. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Czajka   
Wtorek, 04 Czerwiec 2013 10:53

W środę 29 maja, odbyła się XXXIV sesja Rady Miasta. Kluczowym punktem spotkania rajców, było sprawozdanie z realizacji ubiegłorocznego budżetu. Wniosek o absolutorium; dla burmistrza Tomasza Kilińskiego, poprzedziło odczytanie pozytywnej opinii Regionalnej Izby Rozrachunkowej oraz przedstawienie stanowisk komisji stałych rady miasta. Włodarz miasta podkreślił, iż pomimo kryzysu gospodarczego w minionych 12-stu miesiącach udało się zakończyć tak duże inwestycje jak: Regionalne Centrum Turystyki Aktywnej w Słupcu, budowę boiska Orlik przy Gimnazjum Nr 1, kontynuować rewitalizację miasta czy odbudować najbardziej zniszczone drogi "powodziowe". Podsumowując, Rada Miejska jednogłośnie udzieliła absolutorium Burmistrzowi Miasta.

Nowy obraz

Tradycyjnie zmiany w budżecie zainagurowały harmonogram podejmowanych uchwał. Wśród najważniejszych wymienić należy wprowadzenie do budżetu kwot niezbędnych do realizacji projektów regionalnych czy zabezpieczenie środków własnych(17.995 zł) na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych. Ponadto wprowadzono zadanie "Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 7" na kwotę 520 tys. złotych oraz zabezpieczono środki(10 tys. zł) dla animatorów przy noworudzkim "Orliku". W związku z obniżoną o kwotę 101.902 zł subwencją oświatową, zmniejszono plany wydatków w jednostkach oświatowych.
Kolejną uchwałą pozytywnie zaopiniowaną przez radnych, było uporządkowanie Gminnego Programu Stypendialnego oraz uchwalenie Pierwszej Częściowej Zmiany Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jasnej, Słupieckiej , Zagórze i Zielonka. Zmiania studium wprowadza możliwość powstania zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkalną w/w terenów.
W celu pozyskania nowych inwestorów, pobudzenia lokalnej przedsiębiorczości oraz walki z bezrobociem w regionie, podjęto uchwałę dotyczącą współpracy z Gminą Miejską Dzierżoniów.
Pozytywnie przegłosowano także zaciągnięcie zobowiązania wekslowego na zabezpieczenie spłaty kredytu przez Wspólnoty, w których swój udział posiada Gmina Miejska Nowa Ruda.
Znaczną część środowej sesji, poświęcono tzw. "ustawie śmieciowej". W celu zmniejszenia kosztów obsługi Selektywnego Punktu Zbierania Odpadów, zawarto porozumienie z Gminą Wiejską oraz wprowadzono zapisy normujące gospodarowanie odpadami.
Na zakończenie rada przegłosowała apel do Starosty Kłodzkiego, wyrażający sprzeciw dla sprzedaży dworca autobusowego przez PKS Kłodzko.


TimeOut

 

 
Copyright 2005 - 2009 UM Nowa Ruda
Optymalizacja dla Firefox, rozdzielczosc 1024 x 768, kolorystyka 32 bity