Witamy w Nowej Rudzie

Nowa Ruda TVPierwsza Telewizja Internetowa Pogoda w Nowej Rudzie Pogoda w Polsce

     

Oferta Inwestycyjna PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 02 Luty 2009 09:11

 

 Karta inwestycyjna nr 1 - Miasto i Ludzie w liczbach
 Karta inwestycyjna nr 2 - Miasto i ludzie
 Karta inwestycyjna nr 3 - Góra Świętej Anny
 Karta inwestycyjna nr 4 - Góra Wszystkich Świętych
 Karta inwestycyjna nr 5 - Zachęty i ulgi

1. Oferta inwestycyjna Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”

Podstrefa Nowa Ruda zlokalizowana jest na terenie Miasta Nowa Ruda słynącego m.in. z bogato niegdyś rozwiniętego przemysłu wydobywczego. Miasto liczy około 23,6 tysięcy mieszkańców. Nowa Ruda jest pierwszym miejscem, gdzie powstał regionalny park przemysłowy jako rezultat wspólnych działań Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz władz samorządowych. Nowa Ruda zapewnia dobrą lokalizację do działań inwestycyjnych z racji położenia i dostępu do szlaków komunikacyjnych. W połączeniu ze wsparciem Agencji Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A. w Nowej Rudzie zapewnia to pozytywne otoczenie do prowadzenia działalności inwestycyjnej.

 

Podstrefa Nowa Ruda składa się z dwóch kompleksów i obejmuje łącznie obszar o powierzchni 24,4 ha. Są to tereny przemysłowe, niezabudowane, co stwarza dogodne warunki do kształtowania zabudowy. Tereny te są w stopniu odpowiednim zaopatrzone w elementy infrastruktury technicznej, posiadają dobrą dostępność komunikacyjną. Niektóre z nich posiadają dostęp do bocznicy kolejowej.

 

Przedsiębiorcy inwestujący na proponowanych terenach należących do WSSE mają możliwość uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Przedsiębiorcy prowadzący działalnoś

na terenie WSSE "INVEST-PARK"
Podstrefa Nowa Ruda:

 

ORION Polyurethanes Sp. z o.o. S.K.A.

ZPAS – NET” Sp. z o.o

I.T.R. POLAND Sp. z o.o.

ZPAS” S. A.

EIFELWERK Polska Sp. z o. o.

 

 

2. Oferta specjalnej strefy ekonomicznej:

- Teren inwestycyjny „Spacerowa" — pow. 3,11 ha; przemysłowy, niezabudowany, bez ograniczeń stopnia zabudowy, z pełnym dostępem do infrastruktury drogowej i technicznej: energia elektryczna, gaz, woda.

- Teren inwestycyjny „Waryński” – pow. 3,71 ha; przemysłowy, niezabudowany, z pełnym dostępem do infrastruktury drogowej i technicznej: energia elektryczna, gaz, woda, kanalizacja deszczowa i sanitarna.

 

 

3. Noworudzki Park Przemysłowy – aktywizacja małej i średniej przedsiębiorczości w obrębie zdegradowanych terenów pogórniczych

 

Noworudzki Park Przemysłowy utworzono na terenie Nowej Rudy – miasta z dużym potencjałem inwestycyjnym, turystycznym i rekreacyjnym. Największym problemem jest tutaj stopa bezrobocia, która należy do najwyższych w kraju (ok. 40%). Nowa Ruda charakteryzuje się skutkami restrukturyzacji monokultury górniczej wynikającej z likwidacji największego zakładu a zarazem pracodawcy – Kopalni Węgla Kamiennego „Nowa Ruda”. Misją Noworudzkiego Parku Przemysłowego jest pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości oraz pozyskanie inwestycji zewnętrznych. Celem funkcjonowania NPP jest stworzenie i rozwój regionalnej infrastruktury przemysłowej, stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, podnoszenie kwalifikacji zatrudnionych pracowników, a także zmniejszenie bezrobocia na terenie regionu.

 

Podmiotem zarządzającym Parkiem jest Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A., która oferuje tereny inwestycyjne, wynajem powierzchni produkcyjnych i usługowych, wsparcie finansowe dla MŚP ze środków Dolnośląskiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego, usługi szkoleniowe, usługi informacyjne i doradztwo dla osób rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą.Krótka charakterystyka projektu NPP:Z uwagi na niejednolity charakter terenu, NPP podzielony został na 4 strefy aktywności:

  • NPP 1 - strefa Inkubatora Przedsiębiorczości

  • NPP 2 - strefa drobnej działalności przemysłowej, usługowej oraz składów i magazynów

  • NPP 3 - strefa Noworudzkiego Inkubatora Technologicznego oraz Centrum Biznesu i Innowacji

  • NPP 4 - strefa usług sportowo-rekreacyjno-turystycznych

 

 

 

 

 

 

Strefa NPP 1 Inkubator Przedsiębiorczości zapewniający nowopowstałym firmom dogodne warunki rozwoju, pozwalające im na zaistnienie i utrzymanie na rynku. Oferowane są tu pomieszczenia dla firm z sektora MŚP.

 

Dostępne są tu wielokondygnacyjne budynki o łącznej powierzchni użytkowej 9 873 m2 tworzące całość kubaturową. W obiekcie istniejącego inkubatora przedsiębiorczości powstały warunki dla wspierania projektów e-biznesu. Do budynku doprowadzone zostały szybkie łącze internetowe oraz powstały pomieszczenia z przeznaczeniem na serwerownie. Obiekt został wyposażony w pełne okablowanie strukturalne co pozwoliło na sukcesywne przyłączanie do Internetu zarówno podmiotów działających w Inkubatorze Przedsiębiorczości jak i na terenie całego NPP.

 

 

Strefa NPP 2 oferuje pomieszczenia oraz tereny niezabudowane dla prowadzenia działalności produkcyjnej. Strefa ta obejmuje swoim zasięgiem teren wokół węzła kolejowego przystosowanego do obsługi dużej masy towarowej.

Dostępne są tu również obiekty magazynowe o różnej kubaturze. Na terenie strefy NPP 2 funkcjonują już przedsiębiorstwa m.in.: Ciepłownictwo Sp. z o.o. - zajmująca się produkcją i przesyłem energii cieplnej, posiada moc zainstalowaną 58,15 MW przy mocy zamówieniowej 17,2 MW, ExTraGaz Sp. z o.o. - rozlewnia gazu propan-butan przystosowana do przyjmowania gazu koleją oraz dystrybucją do cystern samochodowych i butli używanych w gospodarstwach domowych.

 

Strefa NPP 3 obejmuje obszar na którym jest obecnie realizowany projekt pn: „Adaptacja budynków i infrastruktury na Noworudzki Inkubator Technologiczny”. Istotą projektu Noworudzkiego Inkubatora Technologicznego (NIT) jest stworzenie na bazie majątku zlikwidowanej kopalni węgla kamiennego nowoczesnego ośrodka realizującego cele edukacyjne i gospodarcze w sferze działań innowacyjnych i wdrażania nowych technologii. Po utworzeniu, Noworudzki Inkubator Technologiczny będzie wyodrębnioną organizacyjnie częścią Noworudzkiego Parku Przemysłowego zarządzanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. Uruchomienie NIT związane będzie z modernizacją czterech budynków pokopalnianych znajdującej się w strefie NPP 3: markowni (po modernizacji budynek Recepcji, gdzie świadczone będą usługi doradcze i informacyjne w zakresie transferu i komercjalizacji technologii), maszynowni (po modernizacji budynek Preinkubatora, w ramach którego zlokalizowane będą sale: laboratorium i wielofunkcyjna), stolarni i łaźni (po modernizacji budynki „Strefy specjalizacji” i „Strefy pomysłu na biznes” oferujące powierzchnie dla firm z branż preferowanych przez NIT).

 

Ponadto w strefie NPP 3, na terenie gdzie przed laty znajdował się budynek księgowości kopalni, znajduje się Centrum Biznesu i Innowacji. Posiada w swojej ofercie sale konferencyjne, pokoje gościnne oraz restaurację z możliwością organizowania imprez okolicznościowych.

 

Strefa NPP 4 obejmuje obiekty funkcjonującego Centrum Turystyczno-Sportowego w których znajduje się hala sportowa, basen, siłownia. Ponadto na terenie Centrum Turystyczno-Sportowego znajduje się nowo wybudowany stadion z profesjonalną murawą, oświetleniem i trybunami.

 

 

Znaczenie projektu NPP dla pozycji gospodarczej miasta Nowa Ruda:Długoterminowe znaczenie dla gospodarki lokalnej polegać będzie na pobudzeniu rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, co zaowocuje poprawą kondycji przedsiębiorstw i tworzeniem nowych miejsc pracy. Realizacja projektu przyniesie korzyści zarówno podmiotom bezpośrednio zaangażowanym w NPP jak i gospodarce regionu. Wymiana doświadczeń i konsolidacja biznesu związanego z parkiem przemysłowym NPP doprowadzi do ożywienia gospodarki lokalnej oraz podniesienia stopy życiowej mieszkańców regionu. Zostaną zbudowane trwałe podstawy do absorpcji zewnętrznego wsparcia dla procesów partnerstwa lokalnego i inwestycji.

 

 

 

Zmieniony: Piątek, 18 Styczeń 2013 07:49
 
Copyright 2005 - 2009 UM Nowa Ruda
Optymalizacja dla Firefox, rozdzielczosc 1024 x 768, kolorystyka 32 bity