Witamy w Nowej Rudzie

Nowa Ruda TVPierwsza Telewizja Internetowa Pogoda w Nowej Rudzie Pogoda w Polsce

     

RPO WD PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Sobota, 17 Styczeń 2009 21:33
Programy pomocowe finansowane z Funduszy Europejskich w latach 2007-2013
 
 
Pomoc finansowa z Funduszy Europejskich, z której Polska będzie korzystała w latach 2007-2013, będzie przyznawana w ramach poszczególnych programów pomocowych (tzw. programy operacyjne), które stanowią narzędzia realizacji Narodowej Strategii Spójności.

Każdy z programów pomocowych określa, na jakie typy różnorodnych przedsięwzięć przewiduje się udzielanie wsparcia finansowego, a jednocześnie określa podmioty, które chciałyby ubiegać się o dotacje.

Podmioty zainteresowane uzyskaniem dotacji z Funduszy Europejskich w ramach Narodowej Strategii Spójności będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z następujących programów pomocowych:
Program Infrastruktura i Środowisk
Program Kapitał Ludzki
Program Innowacyjna Gospodarka
  
Program Rozwój Polski Wschodniej
Program Pomoc Techniczna 2007-2013
Programy współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej. Ponadto, poza ww. wymienionymi programami, każde polskie województwo posiada własny regionalny program rozwoju (tzw. regionalny program operacyjny), w ramach którego o dotacje Unii Europejskiej mogą ubiegać się podmioty z danego województwa.
Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 dla Województwa Dolnośląskiego (RPO) jest podstawą do wykorzystania przez region 1,2 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Każde województwo opracowuje własny RPO.
Celem głównym programu dolnośląskiego jest  podniesienie poziomu życia mieszkańców  Dolnego Śląska oraz poprawa konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.
RPO zbudowany jest z priorytetów. Każdy z nich poświęcony jest innej tematyce: innowacyjności, małym i średnim przedsiębiorcom, rozwojowi technologii informatycznych, transportowi i drogom, ochronie środowiska, bezpieczeństwu ekologicznemu, energetyce, turystyce, zabytkom i kulturze, edukacji, opiece zdrowotnej, rewitalizacji miast. Taki podział umożliwia oddziaływanie na trzy sfery: gospodarczą, przestrzenną i społeczną. Priorytety RPO wzajemnie się uzupełniają, tworząc precyzyjną konstrukcję umożliwiającą zrównoważony rozwój regionu.
Szczegółowe informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 dostępne są na stronie  www.rpo.dolnyslask.pl
 
Projekty realizowane w mieście Nowa Ruda w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

1. Regionalne centrum turystki aktywnej - modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 z zagospodarowaniem terenu oraz budowa boiska o nawierzchni sztucznej,
2. Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska,
3. Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza.
4. Rewitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Małej – celem poprawy dostępności turystycznej noworudzkiego rynku.
5. Rewitalizacja Miasta Nowa Ruda – rewaloryzacja budynków mieszkalnych.
6. Remont istniejącej zabudowy regulacyjnej wraz z modernizacją stopni celem poprawienia spływu wód oraz umożliwienia migracji ryb na rzece Włodzica w km 5+300-9+000 w miejscowości Nowa Ruda
Zmieniony: Niedziela, 20 Czerwiec 2010 21:55
 
Copyright 2005 - 2009 UM Nowa Ruda
Optymalizacja dla Firefox, rozdzielczosc 1024 x 768, kolorystyka 32 bity