Witamy w Nowej Rudzie
MIASTO
Start
Aktualności
Imprezy cykliczne
Miasta partnerskie
Historia naszego miasta
Sławni noworudzianie
Zasłużeni dla Miasta Nowa Ruda
Honorowi Obywatele Miasta
Certyfikaty
Nagrody i wyróżnienia
Galeria
Linki
Szukaj
DLA MIESZKAŃCA
Władze
Organizacje pozarządowe
Parlamentarzyści
Bezpieczeństwo
Młodzieżowa Rada Miejska
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
DLA TURYSTY
Mapa Interaktywna
Trasy turystyczne
Atrakcje turystyczne
Zabytki
Miejski informator
Mapa Nowej Rudy
Materiały Promocyjne
DLA INWESTORA
Oferta Inwestycyjna
Oferta Inwestycyjna w kartach
ARR Agroreg S.A.
WSSE 'Invest Park'
ROZWÓJ MIASTA
Projekty realizowane:
Rewitalizacja Rynku
Rewitalizacja ulic Małej i Bohaterów Getta
Rewitalizacja budynków mieszkalnych
Regionalne Centrum Turystyki Aktywnej
Przebudowa rzeki Włodzicy
Plany i zamierzenia
Strategia rozwoju Miasta
Zagospodarowanie przestrzenne
Zagospodarowanie turystyczne
SPORT I TURYSTYKA
Centrum Turystyczno Sportowe
ORLIK 2012
Fundusze Europejskie
RPO WD
PO Kapitał Ludzki
POWT RCz-RP
Fundusz Mikroprojektów
Archiwum funduszy
ZPORR
Interreg IIIA
Historia - Aktualności

Nowa Ruda TVPierwsza Telewizja Internetowa Pogoda w Nowej Rudzie Pogoda w Polsce

     

Fundusz Mikroprojektów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 26 Styczeń 2009 08:14

Fundusz Mikroprojektów

W latach 2007-2013 współpraca w wymiarze transgranicznym jest realizowana w ramach odrębnego trzeciego celu polityki spójności – Europejskiej Współpracy Terytorialnej, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy-Polska jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru pogranicza polsko-czeskiego poprzez wzmocnienie jego konkurencyjności i spójności oraz poprzez promowanie partnerskiej współpracy jego mieszkańców.

EWT stanowi kontynuację programów współpracy w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA 2004-2006. Celem FMP jest wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie rozwoju kontaktów międzyludzkich, inicjatyw społecznych, imprez kulturalnych i rekreacyjno-edukacyjnych oraz współpracy jednostek administracji publicznej. Wspierane są tylko te projekty, których rezultatem będzie nawiązanie ścisłej i trwałej współpracy pomiędzy społecznościami mieszkającymi na obszarze wsparcia. Fundusz Mikroprojektów jest to specyficzny instrument, polegający na wsparciu transgranicznych działań o znaczeniu lokalnym. Służy realizacji najmniejszych działań Programu, ukierunkowanych na działania małe nieinwestycyjne lub niewielkie inwestycyjne. Możliwe jest również wspieranie projektów na rzecz poprawy infrastruktury danego obszaru w szczególności w zakresie wyposażenia bazy miejskiej i turystycznej o oddziaływaniu transgranicznym .

Podstawowym celem FMP jest wspomaganie rozwoju współpracy pomiędzy społecznościami po obu stronach granicy z naciskiem na wspólną poprawę stosunków kulturalnych, społecznych i gospodarczych.

Mikroprojekty mogą uzyskać dofinansowanie w formie refundacji z EFRR w wysokości do 85 % poniesionych wydatków kwalifikowalnych i 10 % z budżetu państwa. Maksymalna wysokość dofinansowania jaką można otrzymać w ramach FMP to 30.000 Euro.

Fundusz Mikroprojektów zarządzany jest przez Euroregiony. Właściwym dla naszego regionu jest Euroregion Glacensis z siedzibą w Kłodzku przy ul. Łukasiewicza 4a/2.

 

Zajrzyj do projektów zrealizowany w ramach INTERREGu.

 

czpl   

euroregion
UE

 

 

Zmieniony: Poniedziałek, 02 Luty 2009 12:22
 
Copyright 2005 - 2009 UM Nowa Ruda
Optymalizacja dla Firefox, rozdzielczosc 1024 x 768, kolorystyka 32 bity