Witamy w Nowej Rudzie

Nowa Ruda TVPierwsza Telewizja Internetowa Pogoda w Nowej Rudzie Pogoda w Polsce

     

Tak jak Pat i Mat... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ania Zawiślak   
Czwartek, 27 Sierpień 2009 10:02
Tak jak Pat i Mat...

Projekt „Tak jak Pat i Mat – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i  Nowa Ruda” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

                           

 

Projekt „Tak jak Pat i Mat – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i  Nowa Ruda” nawiązuje do realizowanego już w 2007 roku projektu w ramach Programu INTERREG III A Czechy-Polska. Głównym założeniem projektu jest zacieśnienie dobrosąsiedzkich stosunków na pograniczu. Partnerami projektu są: Miasto Broumov, Gmina Nowa Ruda oraz Gmina Miejska Nowa Ruda (partner wiodący). Projekt przyczyni się do wykreowania a następnie prezentacji nowych usług i produktów turystycznych,  które łączyć będą  partnerskie miasta jako obszary o wspólnym dziedzictwie kulturowym.  Integracja sąsiadów,  zacieśnienie współpracy społeczności lokalnych oraz jednostek administracji publicznej jest głównym celem projektu o charakterze  transgranicznym.  
Projekt zakłada realizacje szeregu cyklicznych wydarzeń artystycznych, dzięki którym zaprezentowany zostanie dorobek kulturowy obszaru pogranicza polsko-czeskiego. Zostanie również zorganizowany kurs języka czeskiego, który umożliwi społecznościom po obu stronach granicy zniesienie bariery językowej a przez to lepsze poznanie dorobku kulturowego sąsiada.
Miasto Nowa Ruda jako partner wiodący projektu zorganizuje cztery edycje warsztatów sztuki, trzy prezentacje atrakcji turystycznych pogranicza, trzy edycje pleneru ceramiczno-rzeźbiarskiego, dwie edycje festiwalu muzyki kameralnej, trzy edycje polsko-czeskiej sceny rokowej, cztery sympozja przygraniczne, dwie edycje Międzynarodowego dnia dziecka, trzy edycje polsko-czeskich konfrontacji tanecznych. W ramach projektu będzie również wydawany bezpłatny kwartalnik (12 wydań) informujący o wydarzeniach realizowanych w ramach projektu  zarówno po stronie polskiej jak i czeskiej.   Miasto Nowa Ruda dokona również w ramach projektu zakupu sprzętu nagłaśniającego, świateł scenicznych oraz sześciu drewnianych domków promocyjnych.   
Miasto Broumov zorganizuje w ramach projektu 18 imprez, w ramach, których przewidziano trzy edycje koncertu Rock Stock, 3 edycje warsztatów teatralnych oraz 12 koncertów muzyki sakralnej.
Gmina Nowa Ruda zorganizuje w ramach projektu 2 imprezy transgraniczne: Rock Stock, Folklor przy granicy. Gmina  wzbogaci się również o nowa scenę widowiskową.

   Kwartalnik 1   

   Kwartalnik 2 

   Kwartalnik 3 

Zmieniony: Wtorek, 05 Styczeń 2010 13:58
 
Copyright 2005 - 2009 UM Nowa Ruda
Optymalizacja dla Firefox, rozdzielczosc 1024 x 768, kolorystyka 32 bity