Witamy w Nowej Rudzie

Nowa Ruda TVPierwsza Telewizja Internetowa Pogoda w Nowej Rudzie Pogoda w Polsce

     

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Czajka   
Środa, 09 Grudzień 2009 06:31

Obszar Gminy Miejskiej Nowa Ruda objęty jest niewielką ilością miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Łącznie zajmują około 601 ha, co stanowi nieco ponad 16 % powierzchni w granicach miasta:

1. Zmiana w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Ruda - Uchwała Nr 155/XXI/96 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 18 września 1996 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wałbrzyskiego Nr 43 poz. 106 z dnia 22 listopada 1996 r.), powierzchnia 1,63 ha.

2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłu nieuciążliwego w Nowej Rudzie - Uchwała Nr 28/IV/98 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 grudnia 1998 r., (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 15 poz. 692 z dnia 25 czerwca 1999 r.), powierzchnia 90,73 ha.

3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłu nieuciążliwego
w Nowej Rudzie
, Uchwała Nr 14/II/02 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 5 grudnia 2002 r., (DzU WD Nr 12 poz. 304 z dnia 6 lutego 2003 r.), powierzchnia 7,67 ha.

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie południowego odcinka planowanej obwodnicy Nowej Rudy, Uchwała Nr 95/XII/03 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 22 października 2003 r., (DzU WD Nr 8 poz. 195 z dnia 15 stycznia 2004 r.), powierzchnia 7,5 ha.

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Kłodzkiej, Uchwała Nr 96/XII/03 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 22 października 2003 r., (DzU WD Nr 8 poz. 196 z dnia 15 stycznia 2004 r.), powierzchnia 13 ha.

6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Góry Wszystkich Świętych
w Nowej Rudzie,
Uchwała Nr 361/XLIII/06 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 29 marca 2006r., powierzchnia 60 ha.

7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie obwodnicy Nowej Rudy, na odcinku ul. Młyńskiej w Nowej Rudzie - Uchwała Nr 26/IV/07 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 24 stycznia 2007 r. ( DzU WD Nr 75 poz. 845 z dnia 20 marca 2007 r.), powierzchnia 1,5 ha.

8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru znajdującego się pomiędzy ul. Spacerowa i ul. Kłodzką - Uchwała Nr 27/IV/07 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
24 stycznia 2007 r. ( DzU WD Nr 60 poz. 644 z dnia 6 marca 2007 r.), powierzchnia 5,5 ha.

9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla centrum miasta, w obrębie obszaru objętego ochroną konserwatorską - Uchwała Nr 63/VIII/07 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 30 maja 2007 r. ( DzU WD Nr 170,poz. 2167 z dnia 13 lipca 2007 r.) , powierzchnia około 70 ha.

10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego drogi alternatywnej dla drogi wojewódzkiej nr 381 -Uchwała Nr 180/XXIII/08 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
8 października 2008r. (DZU WD Nr 329, poz. 4405 z dnia 31 grudnia 2008r.), powierzchni nieco ponad 6 ha.

11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie Góry Świętej Anny - 
Uchwała Nr 246/XXXI/09 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 29 kwietnia 2009r.,(DZU WD Nr 110, poz. 2262 z dnia 3 lipca 2009r.) powierzchnia około 238 ha.

12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części Drogosławia, w rejonie obwodnicy Nowej RudyUchwała Nr 286/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 16 września 2009r.(DZU WD Nr 190, poz. 3331 z dnia 6 listopada 2009r.), powierzchnia 99,40 ha.

Teksty planów oraz załączniki graficzne dostępne na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie http://www.um.nowaruda.bip.info.pl/index.php?idmp=6054&r=r

Obecnie trwają prace nad sporządzaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów Gminy Miejskiej Nowa Ruda tj.:

 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża „Słupiec-Dębówka” - o powierzchni nieco ponad 110 h.

Uchwała Nr 298/XXXVI/05 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia14 września 2005 r.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Górniczej
i Świdnickie
j
– o powierzchni 32,1 ha

Uchwała Nr 97/XII/07 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 17 października 2007r.

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża „Dębówka”
w Nowej Rudzie.

Uchwała NR 131/XVI/2008 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 6 lutego 2008r.

Zmieniony: Czwartek, 10 Grudzień 2009 11:16
 
Copyright 2005 - 2009 UM Nowa Ruda
Optymalizacja dla Firefox, rozdzielczosc 1024 x 768, kolorystyka 32 bity