Witamy w Nowej Rudzie

Nowa Ruda TVPierwsza Telewizja Internetowa Pogoda w Nowej Rudzie Pogoda w Polsce

     

Renowacja figur PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 10 Czerwiec 2010 21:03
Konserwacja kamiennych rzeźb: św. Floriana i Kolumny Maryjnej w Nowej Rudzie.

W dniu 22 kwietnia 2009 r. została zawarta umowa pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Miejską Nowa Ruda w celu realizacji zadania pn.: Konserwacja kamiennych rzeźb: św. Floriana i Kolumny Maryjnej w Nowej Rudzie.

 
 
Wartość otrzymanej dotacji: 23 215,23 zł
Całkowita wartość zadania: 43 900,00 zł


 
 
Prace dotyczył poniższych zabytków:
 
Figura św. Floriana – zabytek z 1756 roku umiejscowiony na narożniku ratusza miejskiego w Nowej Rudzie. Rzeźba wykonana w typowym dla regionu kamieniu naturalnym – piaskowcu. Wpisana do rejestru zabytków w 1984 roku pod nr 590. Nr wpisu rozszerzono w 2004 r. Aktualne oznaczenie rejestrowe to 869/590.

Kolumna maryjna stanowi przykład realizacji przedstawienia typowego dla Dolnego Śląska. Obiekt powinien podlegać ochronie ze względu na czas powstania (1713 r.) i wysoki poziom warsztatowy opracowania rzeźbiarskiego. Zabytek umiejscowiony na wzgórzu cmentarnym przy ulicy Loretańskiej w Nowej Rudzie. Rzeźba wykonana w typowym dla regionu kamieniu naturalnym – piaskowcu. Wpisana do rejestru zabytków pod nr 595 z dnia 21.02.1984 r. Nr wpisu rozszerzono w 2004 r.. Aktualne oznaczenie rejestrowe to 871/595.
 
 
W wyniku realizacji zadania (św. Florian) zabezpieczono zabytkową rzeźbę św. Floriana przed postępującym niszczeniem materiału (piaskowiec naturalny) obciążonego stosunkowo niską odpornością na działanie zewnętrznych czynników atmosferycznych i biologicznych. Przywrócono pierwotne zdolności kapilarne kamienia, poprzez usunięcie szczelnych nawarstwień gipsowych, organicznych oraz mikroflory zalegającej na powierzchni. Po usunięciu starych wypełnień cementowych przeprowadzono uzupełnienia ubytków. Większe ubytki uzupełniono flekami z piaskowca noworudzkiego (wnętrze niecki). Pozostałe mniejsze uszkodzenia obiektu uzupełniono specjalną zaprawą mineralną  przeznaczoną do wypełnień ubytków w piaskowcu. Wypełnienie dobrano pod kątem frakcji kruszywa piaskowcowego, barwionego w masie pigmentami mineralnymi i dostosowanego do lokalnych odcieni kamienia. W ramach tych uzupełnień dokonano rekonstrukcji prawej dłoni, krawędzi czerpaka, palca lewej dłoni, górnej części sztandaru oraz brakujących elementów maszkarona. Wykonano także uzupełnienia innych licznych uszkodzeń takich jak wyszczerbienia krawędzi, zniszczonych narożników, uszkodzeń powierzchni. Odseparowano bitumiczną nawierzchnię rynku od podstawy niecki za pomocą dwudziestocentymetrowego pasa gresu. Obiekt został zabezpieczony przed rozwojem mikroflory. Ponadto wykonano zabieg hydrofobizacji, co uchroni obiekt przed wchłanianiem wody opadowej. Zabieg ten hamuje także proces ponownego siadania zanieczyszczeń, co pozwoli na dłuższe utrzymanie efektu prac konserwatorskich.

Uzupełniono ubytki struktury kamiennej masami mineralnymi o barwie i właściwościach zbliżonych do oryginału.
Jako zabieg końcowy przeprowadzono unifikację kolorystyczną na bazie farb mineralnych. Wykonano szereg zabiegów mających na celu zabezpieczenie obiektu przed dalszą degradacją oraz wydobyciem i uczytelnieniem artystycznych walorów obiektu.

W wyniku realizacji zadania (Kolumna Maryjna) zabezpieczono zabytkową kolumnę wraz z cokołem i rzeźbą przed postępującym niszczeniem materiału (piaskowiec naturalny) obciążonego stosunkowo niską odpornością na działanie zewnętrznych czynników atmosferycznych i biologicznych. Przywrócono naturalne właściwości kapilarne kamienia poprzez usunięcie szczelnej powłoki nawarstwień gipsowych oraz mikroflory. Wykonano również uzupełnienia oraz rekonstrukcje mające na celu ochronę oryginalnego materiału kamiennego jak i poprawienie odbioru estetycznego przedstawienia.
Przeprowadzono uzupełnienia ubytków, większe ubytki uzupełniono flekami z piaskowca radkowskiego. Pozostałe mniejsze uszkodzenia, uzupełniono specjalną zaprawą mineralną o odpowiedniej gradacji barwioną w masie. Dokonano także rekonstrukcji głowy Jezusa wraz z koroną i lewej dłoni Maryi. Odtworzono fragmenty kapitela i wałki w bazie kolumny. Uzupełniono i odtworzono fragmenty inskrypcji.
Obiekt został zabezpieczony przed rozwojem mikroflory. Ponadto wykonano zabieg hydrofobizacji, co uchroni obiekt przed wchłanianiem wody opadowej. Zabieg ten hamuje także proces ponownego siadania zanieczyszczeń, co pozwoli na dłuższe utrzymanie efektu prac konserwatorskich.
Jako zabieg końcowy przeprowadzono unifikację kolorystyczną na bazie farb mineralnych. Wykonano szereg zabiegów mających na celu zabezpieczenie obiektu przed dalszą degradacją oraz wydobyciem i uczytelnieniem artystycznych walorów obiektu.
 
 
Zabytki przed renowacją
 
 
 
 
Zabytki po renowacją
 
 
Zmieniony: Poniedziałek, 14 Czerwiec 2010 22:19
 
Copyright 2005 - 2009 UM Nowa Ruda
Optymalizacja dla Firefox, rozdzielczosc 1024 x 768, kolorystyka 32 bity