Witamy w Nowej Rudzie

Nowa Ruda TVPierwsza Telewizja Internetowa Pogoda w Nowej Rudzie Pogoda w Polsce

     

CZESŁAW LIS PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Czajka   
Piątek, 18 Czerwiec 2010 08:42

Czesław Lis urodził się 13 września 1936 r., w Bratkowicach koło Rzeszowa, w rodzinie wielodzietnej, utrzymującej się z rolnictwa. Po ukończeniu szkoły średniej podjął studia na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, które ukończył w 1962 roku. Następnie pracował w kopalni w Gorcach , a od 1 listopada 1965 do 20 stycznia 1987 w kopalni „Piast Nowa Ruda”, aż do przejścia na emeryturę. Pełnił odpowiedzialne funkcje głównego inżyniera wentylacji, zawiadowcy „Pola Piast”.Był autorem wielu wniosków racjonalizatorskich. Aktywnie działał w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Górnictwa oraz w Naczelnej Organizacji Technicznej.

Po przejściu na emeryturę nadal pracował w kopalni w zmniejszonym godzin. W latach 1992-2000 bardzo aktywnie zaangażował się w działania na rzecz utworzenia Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie na likwidowanym „Polu Piast”. Po przejęciu prowadzenia Muzeum przez Urząd Miasta oddał się sprawom zarządu Fundacji Odnowy Ziemi Noworudzkiej. Zmarł 25 września 2008 roku. Pochowany został na cmentarzu w Nowej Rudzie. Inżynier Czesław Lis był głównym inicjatorem i wielkim orędownikiem utworzenia w Nowej Rudzie Muzeum Górnictwa. Miało ono kultywować pamięć o wieloletniej tradycji górnictwa w rejonie Nowej Rudy. Do tego pomysłu starał się przekonywać do roku 1992 władze miasta Nowa Ruda, Kopalnię Węgla Kamiennego, Agroreg i wiele instytucji, z którymi współpracował. Z jego inicjatywy powstał Społeczny Komitet Utworzenia Muzeum Górnictwa przy Fundacji Odnowy Ziemi Noworudzkiej, który przygotował 17 opracowań dotyczących przyszłego muzeum. Osobiście nadzorował konserwację wyrobisk podziemnych , prace zabezpieczające piece szybowe, adaptację pomieszczeń na cele administracyjne. Gromadził we współpracy z kierownictwem kopalni wyposażenie do sal wystawowych, zabezpieczał eksponaty z byłej szkoły górniczej, okazy geologiczne. Przygotowywał materiały promocyjne, foldery, które rozsyłał po całej Polsce, tablice informacyjne, pamiątki. Opracował statut muzeum oraz wiele wniosków o dofinansowanie prac przygotowawczych. Jego ogromną zasługą jest to, że pierwsi turyści odwiedzili muzeum już 9 lutego 1996 roku.

Wraz z kilkoma pracownikami kopalni prowadził muzeum do 2000 r., kiedy to zostało ono przejęte przez Urząd Miasta Nowa Ruda, a następnie przekazane innemu gospodarzowi. Jesteśmy przekonani, że tylko demonstracja i samozaparcie inżyniera Czesława Lisa sprawiło, że powstała tak cenna i atrakcyjna placówka kulturalna w Nowej Rudzie. Jego praca przyczyniła się także do ocalenia wielu zabytków techniki górniczej, które prawdopodobnie uległyby zniszczeniu wraz z likwidacją kopalni. Inżynier Czesław Lis bardzo aktywnie zaangażowany był w organizację polsko-niemieckiej konferencji „Pięć wieków górnictwa w rejonie Nowej Rudy”. Dzisiaj Muzeum Górnictwa jest główną atrakcją turystyczną Nowej Rudy. Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej doceniając ogromne zaangażowanie społeczne i bezinteresowną pracę uhonorowała inżyniera Czesława Lisa medalem „Pro Meritus” za zasługi dla naszego miasta.

Zmieniony: Piątek, 18 Czerwiec 2010 08:44
 
Copyright 2005 - 2009 UM Nowa Ruda
Optymalizacja dla Firefox, rozdzielczosc 1024 x 768, kolorystyka 32 bity