Witamy w Nowej Rudzie

Nowa Ruda TVPierwsza Telewizja Internetowa Pogoda w Nowej Rudzie Pogoda w Polsce

     

Rewitalizacja Rynku PDF Drukuj Email
 
Projekt pn.: Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Priorytet 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Sląska (Miasta)

Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców

Całkowita wartość projektu: 11 451 146,26 zł
Kwota dofinansowania z RPO: 6 688 485,23 zł

Wnioskodawca (Beneficjent): Gmina Miejska Nowa Ruda

Przedmiotem projektu jest restauracja Ratusza i rzeźby św. Jana Chrzciciela, przebudowa płyty Rynku, budowa parkingu na zapleczu ul. Bohaterów Getta oraz iluminacja charakterystycznych punktów na Rynku.
 
Zakres projektu obejmuje:
1) odnowienie elewacji Ratusza i jej detali, renowacje stolarki okiennej i drzwiowej,
2) renowacje rzeźby św Jana Chrzciciela: oczyszczenie, uzupełnienie brakujących elementów i zabezpieczenie przed niekorzystnym oddziaływaniem czynników atmosferycznych, oświetlenie,
3) przebudowę rynku: wymiana nawierzchni na wykonaną z kostki granitowej i częściowo z miejscowego piaskowca oraz kostki bazaltowej, wyburzenie starych murków oporowych i terenowych, przebudowa drogi wzdłuż pierzei płd-zach. budowa schodów terenowych i murów oporowych, zamontowanie elementów małej architektury i nasadzenie zieleni, wykonanie odwodnienia terenu oraz oświetlenia, wymiana sieci kanalizacyjnej,
4) budowa parkingu z kostki betonowej na zapleczu ul. Boh. Getta: budowa toalety publicznej dla turystów wraz z niezbędna infrastruktura (wod-kan), wykonanie fontanny przyściennej zasilanej z ujęcia po starym browarze, nasadzenie zieleni, budowa schodów terenowych i murku oporowego, wykonanie oświetlenia,
5) iluminacja charakterystycznych obiektów na rynku.
Projekt jest zlokalizowany na obszarze zidentyfikowanym w Lokalnym Programie Rewitalizacji miasta Nowa Ruda na lata 2008 - 2015 jako obszar do rewitalizacji.
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
Copyright 2005 - 2009 UM Nowa Ruda
Optymalizacja dla Firefox, rozdzielczosc 1024 x 768, kolorystyka 32 bity