Witamy w Nowej Rudzie

Nowa Ruda TVPierwsza Telewizja Internetowa Pogoda w Nowej Rudzie Pogoda w Polsce

     

Rewitalizacja ulic Małej i Bohaterów Getta PDF Drukuj Email
Projekt pn.: Rewitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Małej –  celem poprawy dostępności turystycznej noworudzkiego rynku, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Priorytet 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Sląska (Miasta)

Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców

Całkowita wartość projektu: 1 401 609,99 zł
Kwota dofinansowania z RPO: 649 223,16 zł

Wnioskodawca (Beneficjent): Gmina Miejska Nowa Ruda

Przedmiotem projektu jest wymiana nawierzchni dwóch ulic: cześć Bohaterów Getta (odcinek od wlotu do Rynku do skrzyżowania z ul. Mała) i Małej oraz uzupełnienie i wymiana niektórych elementów towarzyszącej infrastruktury technicznej. Przebudowa ul. Bh. Getta obejmie roboty drogowe, konstrukcyjne, elektroenergetyczne, roboty sieciowe: kanalizacje deszczowa i sanitarna. Przebudowa ul. Małej polegać będzie na przeprowadzeniu robót drogowych, elektroenergetycznych, sieciowych: kan. deszczowej i sanitarnej.
 
 
 

 
Copyright 2005 - 2009 UM Nowa Ruda
Optymalizacja dla Firefox, rozdzielczosc 1024 x 768, kolorystyka 32 bity