Witamy w Nowej Rudzie

Nowa Ruda TVPierwsza Telewizja Internetowa Pogoda w Nowej Rudzie Pogoda w Polsce

     

Rewitalizacja budynków mieszkalnych PDF Drukuj Email
Projekt pn.: Rewitalizacja Miasta Nowa Ruda – rewaloryzacja budynków mieszkalnych, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Priorytet 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Sląska (Miasta)

Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców

Wnioskodawca (Beneficjent): Gmina Miejska Nowa Ruda
Partnerzy Projektu: Wspólnoty Mieszkaniowe: Rynek 3, Rynek 4, Rynek 5, Rynek 6, Rynek 8, Rynek 10, Rynek 16, Rynek 20, Rynek 22, Rynek 23, Rynek 24, Bohaterów Getta 2, Bohaterów Getta 4-6, Kolejowa 2, Podjazdowa 3-5, Podjazdowa 8-10, Podjazdowa 13, Łukowa 10, Fredry 2.

Całkowita wartość projektu: 4 279 419,96 zł
Kwota dofinansowania z RPO: 1 949 841,07 zł


Przedmiotem projektu jest odnowienie następujących elementów części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych: dachu (w tym kominów i innych elementów dachu) :Rynek 3,4,8,10,16,Bohaterów Getta 2,4-6, Kolejowa 2, Podjazdowa 3-5,10; elewacji: wszystkie budynki; klatki schodowej: wszystkie budynki oprócz Rynek 8,10; izolacji poziomej ścian zewnętrznych Rynek 5,10,16,22,23,24; instalacji odgromowej: Łukowa 10, Rynek 16.
Wszystkie przedmiotowe kamienice zlokalizowane są w obszarze wsparcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowa Ruda na lata 2008-2015.
Projekt będzie realizowany w oparciu o partnerstwo pomiędzy Gmina Miejska Nowa Ruda oraz dziewiętnastoma wspólnotami mieszkaniowymi, będącymi właścicielami budynków objętych przedmiotem projektu. 29 lipca 2009 partnerzy projektu podpisali Umowę partnerska regulująca podział obowiązków związanych z realizacja przedsięwzięcia pomiędzy poszczególnymi uczestników projektu. Liderem i głównym koordynatorem projektu jest Gmina Miejska Nowa Ruda.
 
 
 
 
 
  

 

 

 
 
 
Copyright 2005 - 2009 UM Nowa Ruda
Optymalizacja dla Firefox, rozdzielczosc 1024 x 768, kolorystyka 32 bity