Witamy w Nowej Rudzie

Nowa Ruda TVPierwsza Telewizja Internetowa Pogoda w Nowej Rudzie Pogoda w Polsce

     

Regionalne Centrum Turystyki Aktywnej PDF Drukuj Email
Projekt pn.: Regionalne centrum turystyki aktywnej - modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska o nawierzchni sztucznej, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Ślaska (Turystyka   i Kultura)

Działanie 6.2. Turystyka aktywna

Całkowita wartość projektu: 5 004 352,84 zł
Kwota dofinansowania z RPO: 3 412 146,18 zł

Wnioskodawca (Beneficjent): Gmina Miejska Nowa Ruda.
 
Przedmiotem projektu jest modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie. Zakres projektu obejmuje: wymianę istniejącej nawierzchni płyty boiska do piłki nożnej na nawierzchnie sztuczna z trawy syntetycznej, budowę bieżni o nawierzchni syntetycznej, montaż urządzeń lekkoatletycznych: do skoków w dal z wykorzystaniem części bieżni, do pchnięcia kula, do skoku wzwyż, ogrodzenie boiska z bieżnią w miejsce istniejącego, wykonanie dwóch boisk do piłki plażowej, modernizacja istniejących trybun, oświetlenie boiska, zainstalowanie ławek dla trenera i zawodników wraz z zadaszeniem, budowę parkingu wraz z komunikacja piesza do wejścia głównego na hale widowiskowa i basen, budowę parkingu dla osób niepełnosprawnych, budowę ciągu pieszego od parkingu do domu wypoczynkowego wraz z oświetleniem, budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej o wymiarach 20 X 40 m, oraz ogrodzenie boiska.
Projektowana infrastruktura zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprzez zniesienie
barier architektonicznych.
 
  
 
 

 
 
 

 
 
Copyright 2005 - 2009 UM Nowa Ruda
Optymalizacja dla Firefox, rozdzielczosc 1024 x 768, kolorystyka 32 bity