Witamy w Nowej Rudzie

Nowa Ruda TVPierwsza Telewizja Internetowa Pogoda w Nowej Rudzie Pogoda w Polsce

     

WYJĄTKOWA SZANSA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH PDF Drukuj Email
Wpisany przez Elżbieta Bisikiewicz   
Wtorek, 24 Sierpień 2010 11:00

Lidia Geringer de Oedenberg, Poseł do Parlamentu Europejskiego we współpracy z Dolnośląską Wyższą Szkołą Służb Publicznych z Wrocławia organizuje bezpłatne szkolenie z zakresu tworzenia i zarządzania projektami dofinansowanymi z Unii Europejskiej. Szkolenie skierowane do organizacji pozarządowych rozpoczynających swoją działalność lub tych, które nie korzystały do tej pory z dotacji unijnych. Kurs przewiduje uczestnictwo 15 organizacji, z których każda wydeleguje maksymalnie dwóch przedstawicieli. Rozpoczęcie 30-godzinnego szkolenia, planowane jest na 20 września br. w siedzibie uczelni we Wrocławiu. Kurs jest całkowicie bezpłatny. Głównym celem szkolenia jest zapoznanie NGO z procedurami i zasadami pozyskiwania środków zewnętrznych na wsparcie statutowej działalności korzystając z takich źródeł jak m.in. Regionalny Program Operacyjny, Europejski Fundusz Społeczny czy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Kurs prowadzony przez doświadczonych trenerów jest podzielony na cztery bloki tematyczne. § Pierwszy z nich zapozna uczestników z myśleniem projektowym, wskaże różnicę pomiędzy projektem a wnioskiem. § W trakcie drugiego bloku kursanci dowiedzą się jakie są etapy zarządzania projektem z wykorzystaniem narzędzi struktury logicznej, planowania, organizacji pracy, budżetowania czy promocji i ewaluacji. § Trzecim będą praktyczne możliwości pozyskania środków na działalność NGO. § Ostatni, 15-godzinny blok zajęć będzie formą zindywidualizowanych warsztatów, dopasowanych do potrzeb każdego z uczestników. Obejmie on praktyczne wykorzystanie narzędzi oraz wypełnienie fiszki projektowej, analizę pomysłów i szukanie możliwości ich sfinansowania. Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony stosownym certyfikatem wydanym przez DWSSP.

Wszystkie organizacje chętne do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o przysyłanie swoich zgłoszeń zawierających dokładne dane adresowe (także nr KRS) wraz z nazwiskami osób zgłaszanych na szkolenie, jak również krótki opis dotychczasowej działalności. Spośród wszystkich otrzymanych zgłoszeń Biuro Poselskie wybierze 15 organizacji pozarządowych. Zgłoszenia prosimy przysyłać do 31 sierpnia 2010 roku na adres:  

Biuro Poselskie Lidii Geringer de Oedenberg

ul. Inowrocławska 17/14 53-653 Wrocław tel: 71/ 323-08-21

 
Copyright 2005 - 2009 UM Nowa Ruda
Optymalizacja dla Firefox, rozdzielczosc 1024 x 768, kolorystyka 32 bity