PRZEMÓWIENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA Drukuj
Wpisany przez Krzysztof Czajka   
Wtorek, 28 Wrzesień 2010 12:05

Samorząd terytorialny w Polsce ma swoją długą tradycję. Jego początki miały miejsce zaraz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, a jednolicie ugruntowano go w 1933 r. Po II wojnie światowej funkcjonował przez pewien czas w postaci rad gminnych i zarządów gminy oraz rad i zarządów miejskich i powiatowych. Zlikwidowany został w 1950 roku, kiedy to utworzono strukturę rad narodowych, które nie były już organami samorządu, ale terenowymi organami władzy państwowej.

Nowe możliwości rozwoju samorządności lokalnej otworzyły wybory czerwcowe w 1989 r. Podczas obrad „okrągłego stołu” w sprawach samorządowych niczego konkretnego nie ustalono, nie wiązało to rąk solidarnościowym parlamentarzystom w podejmowaniu nowych w tym zakresie inicjatyw. Inicjatywa w sprawie restytucji samorządu należała do Senatu, a konkretnie do prof. Jerzego Regulskiego, który we wrześniu 1989 r. został pełnomocnikiem rządu T. Mazowieckiego ds. samorządu terytorialnego. W grudniu 1989 r. dokonano zmian w konstytucji umożliwiających zaistnienie odrodzonego samorządu a w styczniu 1990 r. Senat podjął uchwałę o inicjatywie ustawodawczej przesyłając projekt ustawy do Sejmu, który po 6 tygodniach, 8 marca 1990 r. ją uchwalił.

Za symboliczną datę narodzin polskiego samorządu lokalnego uważa się dzień 27 maja 1990 r, kiedy to odbyły się pierwsze po okresie komunistycznym pierwsze wybory do rad gmin. Podobnie jak w innych gminach także i w Nowej Rudzie wyborcy zadecydowali, że czas na pewne zmiany. Nowo wybrana Rada Miejska została obsadzona w 100 % przez kandydatów noworudzkiego Komitetu Obywatelskiego, kierowanego przez działacza „Solidarności” Stanisława Łukasika, późniejszego burmistrza miasta. 28 – osobową radę reprezentowało prezydium składające się z Przewodniczącego RM w osobie Juliana Golaka oraz jego zastępców w osobach Bronisława Geryna i Jana Zawiślaka. Burmistrzem został wspomniany już Stanisław Łukasik, któremu w pracach pomagał Zarząd Miasta w osobach Jerzego Sołtyszczaka, jako zastępcy burmistrza, oraz Mariana Żeliszewskiego, Krzysztofa Zdrzałki, Jerzego Forysia a w jego miejsce Zbigniewa Taniukiewicza. Jan Zawiślak był także delegatem na sejmik samorządowy ówczesnego województwa wałbrzyskiego, któremu towarzyszył radny Rudolf Kolaczek, a po jego rezygnacji Julian Golak.

Drugiej kadencji, trwającej w latach 1994 – 1998, radnym przewodniczyło Prezydium w osobach Andrzeja Bułeczki jako przewodniczącego oraz Ryszarda Bednarskiego i Dariusza Niewiarowskiego jako zastępców. Burmistrzem miasta oraz jednocześnie Przewodniczącym Zarządu został Andrzej Cyman, jego zastępcą Marek Bawecki a w zarządzie znaleźli się także Bogusław Frącek, Zdzisław Frącek, Zbigniew Radgowski, Krzysztof Zdrzałka i Benedykt Czarkowski. W trzeciej kadencji, trwającej w latach 1998 – 2002, Radzie Miejskiej przewodniczyła Janina Grysiewicz, której w pracach pomagali Henryk Koniszewski oraz Grzegorz Kuzak. Burmistrzem został Marek Bawecki, jego zastępcą Krzysztof Pilarski a po nim Zbigniew Radgowski. Członkami Zarządu byli Jan Zawiślak, Kazimierz Wiśniewski, Janusz Orlik, Stefan Rudnik i Leszek Szafraniec. Po zmianie tzw. koalicji w skład Zarządu weszli: Bożena Bejnarowicz, Barbara Fiączyk, Jacek Cichański, Stefan Włodarczyk i Michał Prokopczak.

Przed wyborami na czwartą kadencję zmieniona została przez rząd Leszka Milera ustawa samorządowa. Liczbę noworudzkich radnych zmniejszono z 28 do 21. W mieście dokonano także nowego podziału na okręgi wyborcze. Radnych noworudzianie wybierali z kandydatów zgrupowanych w komitetach wyborczych. Wprowadzono także, co było chyba w tych zmianach najważniejsze, bezpośrednie wybory na wójtów i burmistrzów. W Nowej Rudzie został nim Tomasz Kiliński, któremu w pracy, jako zastępcy pomagali Andrzej Fortuna i Daniel Ekiel a po ich rezygnacji Marzena Wolińska. Pracami Rady kierowała jej Przewodnicząca w osobie Bożeny Bejnarowicz, ktorej w pracach pomagali Piotr Wróbel oraz Zbigniew Radgowski a po nim Zbigniew Grochowski. Piąta, a jednocześnie obecna kadencja przyniosła ponownie zwycięstwo burmistrzowi Tomaszowi Kilińskiemu, któremu ponownie pomaga Marzena Wolińska. Pracami Rady kieruje moja skromna osoba przy pomocy Krzysztofa Richtera i Bogusława Frącka.

Składam serdecznie podziękowanie tym wszystkim radnym za ich pracę i za przyjęcie zaproszenie do wspólnego wspominania oraz świętowania niezwykle ważnego wydarzenia, którego konsekwencje dotyczą dalej każdego mieszkańca, każdego z nas. Sukcesywne przekazywanie coraz większych kompetencji i uprawnień przedstawicielom lokalnych społeczności wynikało z obowiązującego prawa. Nie były to kompetencje fikcyjne lecz prawdziwe i często realne. Wybrani w wolnych i powszechnych wyborach przedstawiciele społeczeństwa zasiedli w radach i właśnie przed społeczeństwem zaczęli faktycznie odpowiadać. Idea samorządności, na każdej ze swych płaszczyzn, rozwijała się dzięki wszystkim radnym, dzięki ich zaangażowaniu, doświadczeniom, dzięki dobrej woli i pragnieniu nowego kształtowania miasta i budowania jego lepszej przyszłości. Niestety nie wszyscy zaangażowani w rozwój samorządu i własnej „małej Ojczyzny” doczekali tego spotkania. Przez ten okres 20 lat odeszli od nas zasłużeni dla Nowej Rudy samorządowcy. Są to;

- Bednarczyk Ryszard – radny I kadencji,

- Bojczuk Urszula – radna I kadencji,

- Kolaczek Rudolf – radny I kadencji

- Kupść Stanisław – radny I kadencji,

- Zawada Zenon – radny III kadencji,

- Rozmus Edmund – radny IV kadencji.

Pamiętamy o nich, okazujemy im naszą wdzięczność poprzez życzliwe wspomnienie, takie, jakie sami o sobie chcielibyśmy usłyszeć. Tak samo wspominamy również wszystkich pracowników samorządowych, którzy już od nas odeszli.

20 lat to okres i krótki, i długi. Ale przez ten czas można wiele zrobić, czego przykładem jest przecież II Rzeczpospolita. Przez ten czas podjęto wiele różnych decyzji. Być może część z nich była niewłaściwa, ale chyba wszyscy jesteśmy zgodni, że podejmowane były one zgodnie z naszym sumieniem oraz chęcią dobra i rozwoju naszego miasta i jego mieszkańców. Wyrażam podziękowanie za każdą decyzję, która prowadziła Nową Rudę drogą rozwoju. Szczególnie za te decyzje, których każdy z radnych bał się osobiście najbardziej, a które, w przekonaniu sumienia, w wierności społecznej służbie podjął, nie bacząc na osobiste konsekwencje i ataki osób postrzegających miasto wyłącznie przez pryzmat własnych interesów. Dziękuję za być może nieprzespane dla miasta noce. Dziękuję za wszelką pracę i poświęcenie które zaowocowało tym, że nasza Nowa Ruda staje się coraz bardziej silna, znana, być może ambitna i odważna. Że staje się powoli zwykłym normalnym europejskim miastem.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowej Rudzie

Andrzej Behan

Zmieniony: Wtorek, 28 Wrzesień 2010 12:15