POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010 Drukuj
Wpisany przez Krzysztof Czajka   
Wtorek, 03 Sierpień 2010 09:56

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010 jest pierwszym spisem realizowanym od czasu wstąpienia Polski do UE. Spis będzie się odbywał równolegle we wszystkich państwach członkowskich.

Podstawa prawna do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010 :

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku (Dz.U.Nr 126, poz.1040)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowego wykazu danych przewidzianych do aktualizacji przez urzędy gmin w wykazie gospodarst rolnych (Dz.U.Nr 195, poz. 1506)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie prac związanych z powszechnym spisem rolnym w 2010 r. (Dz.U.Nr 205, poz. 1582)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania audycji propagujących idee powszechnego spisu rolnego w 2010 r. ( Dz.U.Nr 68, poz. 437)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1166/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie nadań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88

 

Powszechny Spis Rolny 2010 zostanie przeprowadzony w celu:

dostarczenia informacji z dzidziny rolnictwa w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską;

zapewnienia bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej wsi;

analizy zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2002-2010;

wykonania zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji dla potrzeb innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (FAO, OECD i inne);

aktualizacji pospisowej statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i leśnych, a tym samym przygotowanie operatów do różnotematycznych badań reprezenatcyjnych z zakresu rolnictwa (w latach następnych).

 

Powszechny Spis Rolny 2010 zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września do 31 października 2010 r. wg stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. godz. 24.00

 

Powszechnym Spisem Rolnym 2010 zostaną objęte gospodarstwa rolne osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.