"ZZG" w POLSCE Drukuj
Wpisany przez Krzysztof Czajka   
Środa, 02 Styczeń 2013 12:32

Związek Zawodowy Górników w Polsce jest organizacją samorządną, niezależną, działajacą na zasadach obowiązującego porządku prawnego w Rzeczpospolitej Polskiej. Nadrzędnym zadaniem Związku, jest dbanie o bezpieczeństwo socjalne ludzi pracy( nie tylko członków tej organizacji).

Związek wiernie kontynuuje tradycje górnicze. Zasadą działania jest sprawiedliwosć społeczna i obrona miejsc pracy. Swoim działaniem organizacja obejmuje także kraje Unii Europejskiej. 

 DSC 4405

Podstawowymi zadaniami Związku jest m.in: prowadzenie rozmów z pracodawcami, organami władzy oraz prezentowanie stanowisk wobec organizacji politycznych, społecznych i stowarzyszeń.

ZZG jest zrzeszony w Ogólnoświatowej Organizacji UMCEF. W strukturach Związku prowadzona jest pomoc prawna dla byłych pracowników górnictwa oraz członków rodzin. Organizowane są szkolenia, działania informacyjne, wydawnicze, socjalne, kulturalne, sanatoryjno-wypoczynkowe i sportowo-rekreacyjne.

Poza działaniami statutowymi, Związek nieustannie kultywuje silne tradycje górnicze Nowej Rudy, biorąc udział oraz inicjując ważne wydarzenia w mieście. Wieloletnią tradycję Karczmy Piwnej, doceniają nie tylko mieszkańcy regionu ale także goście z najdalszych zakątków Kraju. Związek swoim zasięgiem obejmuje coraz szersze wydarzenia kulturalno-społeczne, jak chociażby Dzień Górnika (Barbórka), Dni Miasta, czy Święto Plonów(Dożynki) w pobliskich gminach. Lokalni samorządowcy wspierający górnicze inicjatywy kulturowe, bo zauważają w tym zjawisku szansę dla promocji miasta. Wykorzystując produkty górniczego dziedzictwa kreuje się atrakcyjny wizerunek miejscowości, trafiając do coraz szerszych kręgów odbiorców, nie tylko tych o nastawieniu turystycznym, edukacyjnym, ale także biznesowym. Tak więc tradycja górnicza stanowi dobro naszego miasta a noworudzki Związek Zawodowy Górników, wspierany przez rosnącą grupę przyjaciół i sympatyków, na stałe wpisał się w jego historię.

Zmieniony: Środa, 02 Styczeń 2013 12:47