EDWARD ŚLEDŹ Drukuj
Wpisany przez Krzysztof Czajka   
Środa, 02 Styczeń 2013 12:38

Pan Edward Śledź urodził się na Sybirze, skąd w roku 1946 wraz z rodzicami, transportem kolejowym powrócił do Ojczyzny i osiedlił się w miejscowości Dobrzejowice. Szkołę Podstawową ukończył w Bytomiu Odrzańskim. W 1963 ukończył szkołę zawodową o specjalności – tkacz. W tym samym roku rozpoczał pracę w Kopalni Nowa Ruda, jednocześnie uczęszczajac w szkoleniach doskonalenia zawodowego. Uzyskując dyplom elektryka, szkoli kolejnych adeptów górnictwa w zawodzie – elektryk. Z upływem pracy zawodowej, E. Śledź zostaje wybrany do Społecznej Inspekcji Pracy – pełniąc funkcję z-cy Inspektora.

DSC 4398

Następnie wybrany zostaje zastępcą a finalnie Przewodniczącym Zwiazków Górniczych. Ściśle związany z górnictwem, jego tradycjami oraz ziemią noworudzką.

Pan Edward Śledź przez większość życia zawodowego, dbał o bezpieczeństwo socjalne pracowników górnictwa. Pasjonat zawodu, nieustannie kultywujący tradycje górnicze . Poprzez działalność w ZZG, wspiera inicjatywy lokalne, promujące nasze miasto oraz region. Był współorganizatorem Komitetu Obrony Szpitala w Nowej Rudzie. Jako samorządowiec zabiegał o polepszenie wizerunku miasta i życia jej mieszkańców. Za swoją pracę otrzymywał najwyższe odznaczenia państwowe, resortowe i samorządowe.

Z inicjatywy Edwarda Śledzia i Zarządu Związku Zawodowego Górników – w Nowej Rudzie powstało Biuro europoseł Lidii Geringer de Oedenberg.

Edward Śledź do dzisiaj służy pomocą byłym pracownikom górnictwa, inicjuje i organizuje wydarzenia służące podtrzymaniu tradycji górniczych miasta. Dlatego uzasadnionym jest przyznanie tytułu „Zasłużony dla Miasta Nowa Ruda”.