KS. JERZY CZERNAL Drukuj
Wpisany przez Krzysztof Czajka   
Środa, 02 Styczeń 2013 12:48

Ksiądz Jerzy Czernal urodził sie w Wierzchosławicach Tarnowskich, obecnie województwo małopolskie. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1969 roku w Archikatedrze Wrocławskiej. W 1986 roku ks. Jerzy przybył do Nowej Rudy – Słupca, gdzie do dzisiaj pełni funkcję proboszcza w kościele św. Katarzyny. Podczas 26 letniej posługi kapłańskiej w Nowej Rudzie – Słupcu; ksiądz Jerzy Czernal podjął wiele działań społecznych służących ratowaniu lokalnych zabytków oraz odnowieniu świątyń. Przy wsparciu mieszkańców oraz władz miasta, przeprowadził niemalże gruntowną renowację Kościoła Parafialnego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej przy ulicy Radkowskiej w Słupcu. Największe prace dotyczyły m.in renowacji ołtarza głównego, remontu dachu czy restauracji instrumentu organowego.

DSC 4688

DSC 4683

 

Kolejnym miejscem które dzięki zaangażowaniu ks. Jerzego, przeszło całkowitą zmianę – jest kościół Matki Bożej Bolesnej na Górze Wszystkich Świętych. Poza wymiarem duchowym, “kościółek” stał się nie tylko miejscem spotkań wiernych ale zaistniał jako silny punkt na mapie turystycznej miasta. Wraz z odnowieniem świątyni, powstała niezbędna infrastruktura wypoczynkowa, służąca mieszkańcom oraz odwiedzającym.

Wśród wielu podobnych inicjatyw ks. Jerzego Czernala, trzeba wymienić także remont kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Domu Pomocy Społecznej oraz restaurację zabytkowych krzyży przy ulicy Radkowskiej.

Dzięki dotychczasowej aktywności, ksiądz Prałat Jerzy Czernal, otrzymał od parafian nieformalny tytuł – „Jerzy Odnowiciel”.

Równie okazale przedstawiają się dokonania duchownego na rzecz pomocy potrzebującym w dzielnicy Słupiec. Proboszcz J. Czernal zainicjował comiesięczne zbiórki na obiady dla dzieci z ubogich rodzin a także utworzył punkt charytatywny z ubraniami dla potrzebujących.

Ksiądz Jerzy stale kultywuje lokalne tradycje górnicze, poprzez coroczne obchody Święta Górnika.

W czasie przewodzenia Prałata Jerzego Czernala, z Nowej Rudy-Słupca, „wyszło” 19 powołań kapłańskich i kilka zakonnych. Obecnie w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Świdnickiej, do kapłaństwa przygotowuje się 4 adeptów. Ksiądz prałat jest wzorem do naśladowania dla podejmujących służbę w kościele.