WITOLDA WALOSCZYK Drukuj
Wpisany przez Krzysztof Czajka   
Czwartek, 17 Czerwiec 2010 16:08

 

W 1964r. ukończyła Państwowy Ośrodek Kształcenia bibliotekarzy, w 1974 r. zdała maturę, w 1977r. ukończyła Państwowe Studium Kulturalno-Oświatowe i Bibliotekarskie we Wrocławiu o specjalności bibliotekarza. Od 1962 r. była pracownikiem Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, początkowo jako kierownik czytelni i kierownik Działu Udostępniania MBP. Od 1985 r. została dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej a Funkcję tę pełniła do sierpnia 2007r. Była też członkiem Noworudzkiego Towarzystwa Kulturalnego, przewodniczącą koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Nowej Rudzie, od 1988r. członkiem Zarządu Okręgu SBP w Wałbrzychu. W latach 1983-1991 była ławnikiem Sądu Rejonowego w Kłodzku.

 Po objęciu w 1985r. funkcji dyrektora Miejskiego Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie przez kilkanaście lat dążyła do skomasowania zbiorów noworudzkiej placówki, dokonała też jej reorganizacji. W 1986 r. podjęła się adaptacji byłego browaru noworudzkiego na nową siedzibę biblioteki. Pozyskała na ten cel wiele środków finansowych spoza budżetu miasta. Swoją stanowczością i uporem doprowadziła w 1999r. do całkowitej adaptacji nowego obiektu z przeznaczeniem go na bibliotekę tworząc w niej działy dla dzieci i dorosłych, czytelnię naukową i czytelnię prasy. Od 1990 r. współpracowała z bibliotekami czeskimi, od 1999r. skutecznie pozyskiwała środki na zakup książek do biblioteki, także w językach obcych, cztery lata poźniej otwarto w bibliotece klub internetowy. Głównym osiągnięciem Pani Witoldy Walosczyk było utworzenie od podstaw jednego centrum bibliotecznego w Nowej Rudzie, która stała się centrum życia kulturalnego i społecznego miasta oraz uzyskała uznanie społeczności pograniczna polsko – czeskiego. Pani Walosczyk była od 1990r. jednym z organizatorów Polsko – Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej oraz Noworudzkich Spotkań z Poezją, prowadziła też i wspierała działalność Klubu Poetyckiego „Ogma”, była też wydawcą wielu tomików poetyckich. Za swoją działalność odznaczona została Podwójnym Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem „Zasłużony Działacz Kultury”, Odznaką „Za Zasługi dla Woj. Wałbrzyskiego”, Medalem „Za Zasługi dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich” oraz Honorową Odznaką Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Odznaczona została także w 2001 r. Medalem „Biblioteka Magna Perennisque”, przyznawanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich dla placówek mających szczególne osiągnięcia w kraju. Pani Witolda Walosczyk została w roku 2005 odznaczona za wybitne zasługi dla rozwoju bibliotekarstwa polskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zmieniony: Piątek, 02 Lipiec 2010 11:08