AGROREG S.A Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 02 Luty 2009 08:23

Agencja Rozwoju Regionalnego „Agroreg” S.A.

ul. Kłodzka 27

57-402 Nowa Ruda

tel. (0-74) 872-50-25 lub (0-74) 872 70-45

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. z siedzibą w Nowej Rudzie została powołana w 1991 r. Aktywnie działa na rzecz restrukturyzacji, rozwoju regionalnego i upowszechniania standardów Unii Europejskiej. Ma na koncie - w swojej piętnastoletniej historii funkcjonowania w mikroregionie kłodzkim - realizację szeregu projektów wspierających rozwój społeczno-ekonomiczny, w tym udział w licznych programach pomocowych Unii Europejskiej.

Zakres działalności:
Działalność statutowa ARR AGROREG S.A. obejmuje następujące priorytetowe zadania, zgodne z misją spółki:
1. Noworudzkie Centrum Przedsiębiorczości – Nowa Ruda ul. Armii Krajowej 15. Powierzchnia lokali pod wynajem 20 260 m2 oraz 2,7 ha pod inwestycje.
2. Noworudzki Inkubator Przedsiębiorczości - Nowa Ruda ul. Kłodzka 27. Oferuje in wsparcie dla nowo powstałych firm, usługi informacyjne, doradztwo, szkolenia, pożyczki.

3. Zarządzanie parkiem przemysłowym - projekt rewitalizacji przemysłowej majątku pokopalnianego KWK „Nowa Ruda” PP. W dniu 22 grudnia 2004 r. Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. z Nowej Rudy zawarła z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. z Warszawy umowę nr WKP_1/1.3/1/2004/25/25/U o dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004-2006, projektu pn. „Noworudzki Park Przemysłowy – I etap realizacji” o wartości brutto ok. 47 mln zł w tym udział dotacji stanowi kwota 87,5% kwoty umowy. I etap zakończył się powodzeniem. W ramach Noworudzkiego Parku Przemysłowego oferowany jest wynajem powierzchni produkcyjnych, przygotowano tereny pod inwestycje, dostępna jest obsługa inwestora wraz z promocją. Nawiązano współpracę z 24 firmami  deklarującymi zatrudnienie na poziomie 400 miejsc pracy.

4. Dolnośląski Regionalny Fundusz Pożyczkowy - dysponuje kapitałem z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju małych przedsiębiorstw Dolnego Śląska.
5.
Obsługa funduszu pożyczkowego – 878 pożyczek na kwotę kapitału 44,4 mln zł z deklaracją oko. 870 miejsc pracy, wsparcie finansowe z udziałem środków własnych Spółki oraz Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej (JEREMIE) dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

- Rewitalizacja majątku po zlikwidowanej kopalni węgla kamiennego – nowa powierzchnia pod wynajem – 20 260 m2

- Nowe tereny inwestycyjne – 2,6 ha

- System doradztwa i usług informacyjnych dla MŚP


6.
Punkt Konsultacyjny II: Osoby zainteresowane założeniem własnej firmy mogą bezpłatnie uzyskać w Punktach Konsultacyjnych KSU informacje z szerokiego zakresu tematyki związanej z przedsiębiorczością lub skorzystać z usługi doradczej – asysty w rozpoczynaniu działalności gospodarczej. Doświadczonym przedsiębiorcom oferowane są nie tylko informacje, ale także wsparcie doradcze w postaci usługi asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej.
7.
Punkt Informacyjno-Kontaktowy RPO WD w Kłodzku.

W PIK udzielane są szczegółowe informacje dotyczące możliwości wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD)


8.
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE Kłodzko i PIFE Dzierżoniów), w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 z udziałem środków samorządów woj. dolnośląskiego w porozumieniu z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego

Zakres działalności PIFE:
1) diagnozowanie potrzeb odbiorcy usługi oraz udzielanie profesjonalnej i rzetelnej informacji dotyczącej możliwości, zakresu i zasad pozyskiwania dofinansowania z Funduszy Europejskich 2007-2013,
2) kierowanie odbiorców usługi (beneficjentów i potencjalnych beneficjentów) do instytucji udzielających specjalistycznej informacji o Programach służących wdrażaniu Narodowej Strategii Spójności oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 i Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich,
3) bieżąca dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych na temat Funduszy Europejskich 2007-2013 w siedzibach Punktów oraz na terenie subregionu/obszaru obsługi poszczególnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

 


9. Opracowania, programy (plany ochrony środowiska naturalnego, koncepcje parku przemysłowego itp.)

Cele:
- prowadzenie działalności o charakterze „non profit” (nie dla zysku) na rzecz wspierania rozwoju lokalnego oraz małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym ukierunkowaniem na tworzenie nowych miejsc pracy,
- wdrażanie standardów i norm zgodnych z wymogami Unii Europejskiej.
W tym celu Agencja wspiera procesy restrukturyzacji regionu poprzez obsługę i udział w programach pomocowych, stałe podnoszenie poziomu usług informacyjnych, doradczych, finansowych i szkoleniowych, wspieranie inicjatyw lokalnych oraz regionalnych, inspirowanie partnerskich związków pomiędzy podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie rozwoju lokalnego.

ARR AGROREG S.A. koncentruje swoje działania głównie na obszarze gmin Ziemi Kłodzkiej (powiat kłodzki - 14 gmin), a w odniesieniu do projektów o charakterze makroregionalnym na terenie całego Dolnego Śląska.

Przedmiotem działalności Agencji są:
- usługi doradcze i informacyjne,
- usługi finansowe i szkoleniowe,
- obsługa funduszy pożyczkowych,
- zagospodarowanie oraz kupno i sprzedaż nieruchomości,
- wynajem nieruchomości na własny rachunek,
- zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi,
- działalność prawnicza,
- działalność rachunkowo-księgowa,
- zarządzenie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
- wydawanie informatora „Wiadomości gospodarcze Ziemi Kłodzkiej”.

AGROREG oferuje:
- tereny pod inwestycje w ramach projektu Noworudzki Park Przemysłowy,
- wynajem powierzchni produkcyjnych i biurowych w Noworudzkim Centrum Przedsiębiorczości oraz Noworudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości,
- wsparcie finansowe dla małych przedsiębiorstw ze środków Dolnośląskiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego (link, tekst poniżej), którego jest operatorem,
- wsparcie finansowe na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw Dolnego Śląska ze środków Kanadyjskiego Programu Pożyczkowego,
- usługi doradcze na zasadach określonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, m. in. w ramach Punktu Konsultacyjnego,
- usługi szkoleniowe na zasadach określonych przez PARP,
- aktywny udział w projektach rozwojowych o znaczeniu regionalnym i lokalnym, w tym programach pomocowych
Unii Europejskiej.

 

OGŁOSZENIE O WYNAJMIE!!

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG" S.A. posiada
DO WYNAJĘCIA:
w Nowej Rudzie, przy ul. Armii Krajowej 15
• Lokal o powierzchni 176 m²,
• Lokal o powierzchni 100 m²,
w Nowej Rudzie – Słupcu przy ulicy Kłodzkiej 27 (siedziba ARR „AGROREG" S.A.)
• 1 lokal o powierzchni 65.00 m²,

Wyżej wymienione lokale wyposażone są w instalację elektryczną, CO, wodno –kanalizacyjną, sieć telefoniczną oraz komputerową i są przystosowane do działalności produkcyjnej oraz biurowej. Warunki najmu do uzgodnienia.
Wszelkich informacji można uzyskać w ARR „AGROREG" S.A. w Nowej Rudzie – Słupcu, ul. Kłodzka 27 lub pod nr. telefonu 872 70-44 w godz. 7.00-15.00.

 

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG" S.A. posiada również do wynajmu:

1. Budynek przemysłowy zlokalizowany w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 31 A.
Powierzchnia zabudowy: 658,00 m2,
Powierzchnia użytkowa : 574,20 m2,
Kubatura: 5212,00 m2

Budynek magazynowy:
Powierzchnia zabudowy : 238,80 m2,
Powierzchnia użytkowa: 207, 70 m2,
Kubatura : 996,00 m3.
Budynki wyposażone w instalacje elektryczną , stację transformatorowo-rozdzielczą 20Kv/0,4kv z transformatorem o mocy 250kVA, Instalacja wodna, siec kanalizacyjna , zaplecze socjalne oraz biurowe. Instalacja ciepłownicza zasilana z sieci cieplnej firmy Ciepłownictwo Sp. z o.o.

alt

2. Hala przemysłowa:
Hala przemysłowa (tzw. segment „B") o powierzchni 1 168,7 m2 wraz z terenem niezabudowanym o powierzchni 740 m2 przylegającym do hali. Wynajmujący posiada prawo do dysponowania halą. Nieruchomość położona jest w Nowej Rudzie-Słupcu, przy ulicy Kłodzkiej 35.
Dojazd do hali jest dobry (droga asfaltowa).
Hala wyposażona jest w instalację elektryczną, c.o. i wodę. Stanowi niezależny element funkcjonalny składający się z części produkcyjnej i zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników oraz kadry technicznej.
Warunki najmu do uzgodnienia.

alt

alt

Zmieniony: Piątek, 05 Kwiecień 2013 06:38