STRATEGIA ROZWOJU GMINY MIEJSKIEJ NOWA RUDA NA LATA 2006-2014 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Piątek, 01 Wrzesień 2006 00:00
 
Kolejny okres programowania Funduszy Strukturalnych w Unii Europejskiej na lata 2007 - 2013 to ogromna szansa dla województwa dolnośląskiego. W latach 2007-2013 w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego, województwo otrzyma bowiem znacznie większa kwotę na wsparcie rozwoju regionalnego, niż miało to miejsce w latach 2004 - 2006. Po raz pierwszy samorządom województw została powierzona rola Instytucji Zarządzających programami regionalnymi, tym samym będą one w pełni odpowiedzialne za przygotowanie, wdrażanie oraz zarządzanie programami. Warunkiem, który umożliwi osiągnięcie sukcesu, jest przede wszystkim celowość działań podejmowanych przez władze samorządowe przy użyciu właściwych narzędzi.
"Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Nowa Ruda na lata 2006 - 2014" (dalej: SRGMNR), przyjęta uchwałą Nr 420/L/06 Rady Miejskiej Nowa Ruda z dnia 25 października 2006 r., jest aktem planistycznym opracowanym na poziomie Gminy Miejskiej Nowa Ruda, w pełni spójnym z założeniami Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. Dokument odpowiada możliwościom pozyskania środków z Funduszy Strukturalnych, jakie dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda rysują się w okresie programowania 2007-2013.

Rys. 1: Graficzne przedstawienie wizji miasta Nowa Ruda

Zmieniony: Wtorek, 03 Luty 2009 10:16