Edukacja kulturalna Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 01 Wrzesień 2011 11:53
   

 

 Edukacja kulturalna

 
Gmina Miejska Nowa Ruda pozyskała kolejne pieniądze na realizację projektu edukacyjnego. Jest to zadanie  współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2007-2013.  Projekt pn. Edukacja kulturalna będzie realizowany od września b.r. do lipca 2012r. przez personel z Gimnazjum nr 1 w Nowej Rudzie. Został zaplanowany przez nauczycieli z tej placówki dla 40 uczniów. Jego celem głównym jest nabycie umiejętności rozumienia i interpretowania kultury wysokiej oraz pobudzenie twórczych i artystycznych inicjatyw.  Osiągnięcie celu głównego planuje się osiągnąć poprzez recenzowanie trudnych dzieł literackich, tworzenie prezentacji multimedialnych oraz małych form filmu dokumentalnego, prezentowanie własnej pracy twórczej przed szerszym gronem odbiorców, pogłębienie więzi ze środowiskiem lokalnym poprzez włączenie go w bezpośredni odbiór medialny.
Projekt będzie realizowany w pięciu wymienionych poniżej zadaniach:

1. Warsztaty „Uwierz w siebie” w wymiarze 12 h, w październiku 20112,
2. Wyjazdy do teatrów i oper w wymiarze 128 h, (2 x sztuka teatralna, 2x opera; październik i listopad 2011 oraz luty i marzec 2012,dokładny),
3. Warsztaty teatralno-medialne w wymiarze 20h (dwukrotne warsztaty; w październiku 2011 oraz w marcu 2012),
4. Prezentacja pracy przed społecznością lokalną w wymiarze 32 h, (4-krotna prezentacja dokonań artystycznych przed społecznością lokalną),
5. Sztuka w starym i nowym wydaniu jako forma przekazu w wymiarze 132 h ( zajęcia wyjazdowe realizowane na kartach pracy; w grudniu 2011  we  Wrocławiu oraz w maju 2012  w  Krakowie.

Uczniowie Gimnazjum nr 1, zainteresowani wzięciem udziału w projekcie proszeni są o zgłaszanie się do sekretariatu tej szkoły od dnia 17 wrzesnia 2011, gdzie otrzymają regulamin uczestnictwa oraz kontrakt.

Elżbieta Bisikiewicz-koordynator projektu

 Kontrakt na uczestnictwo w projekcie "Edukacja kulturalna"

 Regulamin rekrutacji oraz dane do PEFS

 Ogłoszenie o naborze

 
Zmieniony: Środa, 14 Wrzesień 2011 20:04